Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht lidstaten om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Nederland heeft daarom voor het Nederlandse deel van de Noordzee een Mariene Strategie opgesteld.

De Mariene Strategie bestaat uit 3 delen

  • Een beschrijving van de huidige milieutoestand, de goede milieutoestand, milieudoelen en indicatoren. Dit deel wordt aangeduid als Mariene Strategie deel 1 (MS1).
  • KRM-monitoringprogramma waarin de monitoring is toegelicht die Nederland uitvoert om de milieutoestand te beoordelen en volgen. Dit deel wordt ook wel Mariene Strategie deel 2 genoemd (MS2).
  • Programma van maatregelen waarin de maatregelen worden toegelicht die Nederland uitvoert om de goede milieutoestand te behalen. Dit deel wordt aangeduid als Mariene Strategie deel 3 (MS3).

Meer informatie

De tekst van de KRM leest u op EUR-Lex, de website voor EU-recht. Een schematische weergave van de verschillende activiteiten vindt u in het KRM-spoorboek.