Mariene Strategie deel 3, maatregelen

Mariene Strategie deel 3 (MS3)  betreft het programma van maatregelen.

Het programma bevat de maatregelen die nodig zijn om de vastgestelde milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee te bereiken. Deze gaat uit van de initiële beoordeling van het mariene milieu.

Dit programma is tevens - als bijlage bij het Nationaal Waterplan 2015-2021 - onderdeel van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021.

KRM Mariene Strategie deel 3, 2012-2020

De Mariene Strategie deel 3 is op 14 december 2015 vastgesteld door het kabinet en moet uiterlijk in 2021 geactualiseerd worden.