Nationale uitwerking in Mariene Strategie deel 3, maatregelen

Mariene Strategie deel 3 bevat het programma van maatregelen dat voor de gegeven planperiode, 2022-2027, is vastgesteld om de beleidsdoelen voor het milieu van de Nederlandse Noordzee te kunnen bereiken. Deze doelen zijn geformuleerd in Mariene Strategie deel 1. Het kabinet heeft de geactualiseerde Mariene Strategie deel 3 op 18 maart 2022 vastgesteld.