Over ons

Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Defensie. Tevens biedt het IHM een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee.

Na een verkennende studie in 2011 is besloten dat een informatiehuis voor mariene data en gegevens wenselijk is. In 2012 is gestart met de oprichting van het IHM. (Informatiehuis Marien) Met als doel alle data, informatie en onderzoeksgegevens over de Noordzee op één plek toegankelijk te maken voor belangstellenden, overheden en professionals. Te beginnen met de data, informatie en onderzoeksgegevens van de rijksoverheid en uit te breiden naar data, informatie en onderzoeksgegevens van derden.

Website

De website van het IHM heeft meerdere functionaliteiten om de beschikbare mariene data, informatie en onderzoeksgegevens voor iedereen toegankelijk te maken. Bezoekers kunnen zoekopdrachten geven. Die leveren verwijzingen op naar plekken waar de betreffende informatie zich bevindt: bij instituten of databanken. Het IHM slaat deze informatie niet zelf op, maar zorgt voor verwijzingen.

Verder zullen via deze website mariene data van de rijksoverheid centraal opvraagbaar zijn. Een bezoeker vraagt om bepaalde data, vervolgens zullen verschillende databases doorzocht worden en via het portal van het IHM worden ontsloten. De data blijven gewoon bij de bron. Op deze manier kunnen de gegevens op hun eigen plek bewaard en onderhouden blijven. Dat waarborgt de actualiteit en de correctheid van de (meta)data.