Over ons

Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Defensie. Ook biedt het IHM een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee.

Na een verkennende studie in 2011 is besloten dat een informatiehuis voor mariene data en gegevens wenselijk is.

Op 1 plek toegankelijk

In 2012 is gestart met de oprichting van het IHM. (Informatiehuis Marien) In 2022 vierde IHM haar 10-jarig jubileum. Het doel is alle data, informatie en onderzoeksgegevens over de Noordzee op 1 plek toegankelijk te maken voor belangstellenden, overheden en professionals.

Te beginnen met de data, informatie en onderzoeksgegevens van de rijksoverheid. En uit te breiden naar data, informatie en onderzoeksgegevens van derden.

Mariene data, informatie en onderzoeksgegevens

De website van het IHM heeft meerdere functionaliteiten om de beschikbare mariene data, informatie en onderzoeksgegevens voor iedereen toegankelijk te maken. Bezoekers kunnen zoekopdrachten geven. Die leveren verwijzingen op naar plekken waar de betreffende informatie zich bevindt: bij instituten of databanken. Het IHM slaat deze informatie niet zelf op, maar zorgt voor verwijzingen.

Portal voor verschillende databases

Verder zullen via deze website mariene data van de rijksoverheid centraal opvraagbaar zijn. Een bezoeker vraagt om bepaalde data, daarna worden verschillende databases doorzocht en via het portal van het IHM ontsloten. De data blijven gewoon bij de bron. Op deze manier worden de gegevens op hun eigen plek bewaard en onderhouden. Dat waarborgt de actualiteit en de correctheid van de (meta)data.