Het team

Joan Staeb: senior adviseur

Is projectleider voor het Protocol Mariene Data, de Use Case Mariene Data/Digitale Delta en de Open Data Viewer. 
M: (31) 6 53367132

Serge Rotteveel: adviseur

Is verantwoordelijk voor de monitoringsagenda en de operationele coördinatie van monitoring van de Kaderrichtlijn Marien (KRM). 
M: (31) 6 53156511

René de Vries: projectsecretaris

Is verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van de coördinatie van de KRM-monitoring en bewaakt de bestuurlijk/juridische aspecten van de taken en activiteiten van het team. 
M: (31) 6 48161321

Rob Henkes: applicatiemanager

Is aanspreekpunt voor ICT zaken waaronder hosting, beheer en onderhoud van het KRM-portaal en van de IHM website www.informatiehuismarien.nl. 
M: (31) 6 54674943

Willem Stolte

Is vanuit Deltares aan IHM toegevoegd

Ellen Vos

Is vanuit Defensie aan IHM toegevoegd speciaal voor werkzaamheden rondom de open data