Het team

Barbara Schoute: programmamanager

Is verantwoordelijk voor het gehele Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)).  Zet de koers uit en is algemeen aanspreekpunt.  
M: (31) 6 11031448

Senior adviseur

Vacature

Serge Rotteveel: adviseur

Is verantwoordelijk voor de monitoringsagenda en de operationele coördinatie van monitoring van de Kaderrichtlijn Marien (KRM) en EU-rapportages.
M: (31) 6 53156511

René de Vries

Is verantwoordelijk voor de financiële en bedrijfsmatige ondersteuning. En bewaakt tevens de bestuurlijke/beleidsmatige aspecten van de taken en activiteiten van het team. 
M: (31) 6 48161321

Ellen Vos

Is vanuit Defensie aan IHM toegevoegd speciaal voor werkzaamheden rondom de open data.

Rob Henkes: applicatiemanager

Is aanspreekpunt voor ICT-zaken waaronder hosting, beheer en onderhoud van de IHM website.
M: (31) 6 54674943