Mariene Strategie deel 2, monitoring

Mariene Strategie deel 2 (MS2) bevat het monitoringprogramma.

Dit monitoringprogramma geeft een overzicht van de monitoring die Nederland uitvoert om de toestand van onze Noordzee te beoordelen.

KRM Mariene Strategie deel 2 2020-2026

De Mariene Strategie deel 2 heeft van 3 april tot 14 mei 2020 ter inzage gelegen en is op 4 september 2020 door het kabinet vastgesteld.