Zandmotor

Voor de kust van het Zuid-Hollandse Ter Heijde ligt sinds 2011 een fascinerend schiereiland: de Zandmotor. De Zandmotor moet de Nederlandse kust op een natuurlijke en duurzame manier beschermen. Een monitorings- en evaluatieprogramma volgt de ontwikkeling van de Zandmotor.

Zandmotor--31102012-436p

De Zandmotor is een nieuwe, natuurlijke manier van kustbescherming, waarbij in één keer een grote hoeveelheid zand wordt gestort. Ruim 21 miljoen kubieke meter, om precies te zijn. Wind, golven en stroming zorgen er vervolgens voor dat het zand zich verspreidt langs Delflandse kust. Dit nieuwe strand en duin beschermt ons land op lange termijn tegen de zeespiegelstijging en biedt extra ruimte voor natuur en recreatie.

De Zandmotor is een pilotproject. Daarom volgen wetenschappers nauwkeurig hoe de Zandmotor zich ontwikkelt. Hiervoor is een groot kennisontwikkelingsproject gestart waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken. Rijkswaterstaat trekt dit programma en werkt samen met de provincie Zuid-Holland en Ecoshape.

Data en rapporten

Data van de zandmotor staan op meerdere plaatsen (Deltares, WMR en 4TU).

Op Waterinfo Extra en bij Informatiehuis Marien zijn twee kaartlagen beschikbaar:

Rapporten zijn beschikbaar via de repository.

Bekijk een meer gedetailleerd overzicht van de beschikbare data.

Meer informatie

Meer informatie over dit project leest u op de website dezandmotor.nl.