IV Noordzee

Het is passen en meten op het Nederlandse deel van de Noordzee. Er lopen belangrijke scheepvaartroutes en er liggen unieke natuurgebieden. Er wordt gevist, zand gewonnen en naar olie en gas geboord. Er vinden militaire oefeningen plaats en er wordt gerecreëerd. Onder water liggen pijpleidingen en kabels. En voor de kust verschijnen steeds meer windparken. Om alle activiteiten op de Noordzee te coördineren en nieuwe gebruikers en functies in te passen, zijn betrouwbare data nodig, die ons van de broodnodige informatie voorzien.

Informatievoorziening op Zee, de rode draad die verbindt

IV-op-zee_4

De keten van de aanleg van infrastructuur en connectiviteit die het inwinnen van de data middels sensoren mogelijk maakt tot het bewerken van die data tot bruikbare en betrouwbare informatie noemen we IV op Zee. Rijkswaterstaat is als beheerder van de Noordzee en als verantwoordelijke voor de infrastructuur van Nederland een logische partner om de data-grid van de Noordzee op te zetten en te exploiteren en toekomstige gebruikers van de informatievoorziening op de Noordzee te ondersteunen en ontzorgen.

RWS (Rijkswaterstaat)

RWS schaart de IV-projecten en onderwerpen op de Noordzee onder de noemer ’IV op Zee, de rode draad die verbindt’. Hieronder een greep hieruit.

 • Marititiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP)
 • Hydrologische & Meteorologische IV
 • Ecologische sensoren in windmolenparken
 • Smart Offshore Maintenance
 • ICT op Schepen (ICToS)
 • Connectivity Fieldlab North Sea (CFNS)
 • Onderwater Objecten Noordzee
 • 1 geïntegreerd nautisch verkeersbeeld voor de Kustwacht
 • Risico gestuurd Scheepvaart Verkeersmanagement op de Noordzee
 • Wind lidars voor operationele wind profiel metingen en model validatie en
 • de weg naar digitalisering van de Noordzee

Het Offshore Expertise Centrum in Stellendam fungeert hiervoor niet alleen als test-en beheerlocatie, maar ook als platform waar alle IV-expertise op zee samenkomt en van waaruit de samenwerking wordt geïnitieerd.

Voor elk van deze projecten/thema's zijn flyers beschikbaar (rechterkolom van deze pagina).