CoP Noordzee ‘Toekomstvisie op voedsel uit zee’

Datum
Plaats in agenda
Afzender
CoP Noordzee ivm Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Locatie
Nog niet bekend
Omschrijving

Op 15 november organiseert het CoP Noordzee in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een bijeenkomst met het thema Toekomstvisie op voedsel uit zee en grote wateren.

Het ministerie van LNV heeft in de Tweede Kamer brief van 1 juli aangekondigd een Visie voor duurzame voedselwinning uit zee en grote wateren op te stellen. Dit is onderdeel van de Agenda voor de visserij. Het in gang gezette beleid uit de kottervisie voortgezet en tegelijkertijd gewerkt aan een concreter toekomstperspectief.

Deze visie heeft als centrale vraag: hoe kijken we naar voedselwinning uit de Noordzee en grote wateren over 20 jaar? De organisatie gaat in gesprek over het belang van voedsel uit zee, de kansen die er liggen en de voorwaarden. Dat doen zij samen met vissers en andere voedselproducenten op zee, onderzoek, maatschappelijke organisaties en het Rijk.

Meer informatie

Het programma en de aanmelding zijn nog niet bekend.