DigiShape dag Digitale Noordzee

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
MARIN, Haagsteeg 2, Wageningen
Omschrijving

Op donderdag 14 december is er weer een DigiShape dag. Dit keer bij onze partner MARIN in Wageningen. Tijdens de DigiShape dagen staat interactie centraal. Je krijgt een update over de actuele stand van zaken en gaat met elkaar in gesprek over digitale vraagstukken in de watersector.

Inhoudelijk staat de ochtend in het teken van de Digitale Noordzee en de middag in het teken van AI en waterdiepte. Maar laat dat je niet weerhouden om juist de hele dag aanwezig te zijn, om je als vanouds te laten inspireren!

Deelname is gratis. We verwachten dat iedereen die komt ook meeluncht, zodat we maximaal van de gelegenheid gebruik kunnen maken om kennis en informatie uit te wisselen.

Meer informatie

Programma

09.30 uur - Ontvangst bij MARIN

Tijdens de inloop kan kennis worden gemaakt met de Digital Twin voor de Noordzee.

10.00 uur - Ochtendsessie Digitale Noordzee

Kunnen we de ruimtelijke plannen op de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken van geavanceerde verwerkingstechnieken?

Hoewel niet erg zichtbaar voor de mensen op het land, is het extreem druk op de Noordzee. Er moeten windmolenparken komen, er liggen zeer drukke scheepvaartroutes, de visserijsector wil kunnen vissen, internetkabels en olie- en gasleidingen hebben ruimte nodig en er is ook natuur die we in stand moeten houden of herstellen. Daarnaast komen er nieuwe gebruiksvormen bij, zoals medegebruik in windparken en zandwinning, met nog onbekende invloed op het cumulatieve effect van ons gebruik op de Noordzee. Voor beleidmakers en gebruikers een schier onoplosbare puzzel om plannen te maken, waarbij andere belangen noodzakelijkerwijs ook hinder ondervinden.

Met de Digitwin Noordzee is in DigiShape-verband de afgelopen jaren vooruitgelopen door een state-of-the-art-tool te ontwikkelen om beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers te ondersteunen. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten: welke vragen moeten we in de komende jaren beantwoorden, hoe kunnen data en modellen ons daarbij helpen en wat is de stap die we vandaag moeten zetten om deze ontwikkeling te realiseren?

Pitches:

 • Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Digitale Noordzee (Hotze de Jong, RWS (Rijkswaterstaat)-OEC)
 • Ecologische monitoring & data (Informatiehuis Marien)
 • Nautische Veiligheid & data
 • Data infrastructuur (Connectivity Fieldlab North Sea)
 • Digital Twin of the Oceans
 • Langetermijnperspectief (Wim van Urk, I&W-DGWB)

Discussie in themagroepen:

 • Ecologie
 • Veiligheid
 • Gebruik

13.00 uur - Netwerklunch

Netwerklunch met doorlopende demonstratie van de Digital Twin Noordzee en 2 lunchpresentaties:

 • TO2 Digilab – Recent is financiering toegekend voor de ontwikkeling van het TO2 DigiLab. Dit is een virtuele samenwerkingsomgeving waarin de kennisinstituten – en later ook overheden en marktpartijen – flexibel, efficiënt en veilig toegang krijgen tot elkaars data, algoritmes, modellen en rekencapaciteit.
 • BEACON – Snelle data toegang tot exact de juiste subsets is van groot belang voor het gebruik van de data binnen applicaties, Virtual Research-omgevingen, processing services, etc. Data is echter vaak georganiseerd in miljoenen bestanden en dat maakt oplossingen complex en traag. BEACON ondervangt dit door slimme indexen, een eenvoudige set-up en flexibele API-schil, waardoor het van data een data lake maakt.

14.00 uur - Middagsessie AI en waterdiepte

De middag staat in het teken van AI, numerieke modellen en het voorspellen van waterdiepte (MGD) en rivierbodemligging. Ruud Kaitjily van HAL24K geeft een presentatie van een studie bij Rijkswaterstaat, waarna we de mogelijkheden hiervan voor de community bespreken.

16.00 uur - Einde

Het belooft een inspirerende dag te worden!

Aanmelden
Bijzonderheden

Als er mensen aanwezig zijn, die geen Nederlands spreken, houden we de bijeenkomst in het Engels.