Open Science Day Datahuis Wadden

Datum
Plaats in agenda
Afzender
Datahuis Wadden
Omschrijving

In samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat, Deltares, Tresoar, Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool, wordt er een open science middag georganiseerd waarin de viewer van het Datahuis Wadden wordt gepresenteerd. Aansluitend zijn er workshops waarin deelnemers wegwijs worden gemaakt in het gebruik van de viewer. E.e.a. wordt afgesloten met een borrel.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Leeuwarderbibliotheken