Introductie Aquo Kit 2022

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.15 tot uur
Afzender
Informatiehuis Water
Locatie
Online
Doelgroep

Gebruikers en toekomstige gebruikers van de Aquo-kit.

Omschrijving

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus. Met de Aquo-kit toetsen waterbeheerders diverse keren per jaar hun fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit aan landelijke waterkwaliteitsnormen. De Aquo-kit wordt vooral gebruikt voor de Kaderrichtlijn Water-rapportages en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit.

Tijdens deze introductie loopt het Informatiehuis Water alle modules (importeren, toetsen en beoordelen) in Aquo-kit met u door.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de introductie Aquo-kit? Meld u zich dan voor 1 september 2022 aan via servicedesk@ihw.nl.