KRM-data meetjaar 2016 ingevoerd

Bijna alle voor de Kaderrichtlijn Marien ingewonnen monitorgegevens uit 2016 zijn ingevoerd via het KRM-portaal. Dat laat het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) weten. Het gaat om informatie over verontreinigende stoffen, nutriënten, vogels, zeezoogdieren, vissen en zwerfvuil. Het IHM verzorgt de opslag en ontsluiting van deze data. Ook de samenwerking met Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research verliep in 2017 bijzonder goed.

Alleen de levering van verontreinigingen in visserijproducten is vertraagd. Het RIKILT heeft door de fipronyl in eieren nog geen tijd gehad deze gegevens aan te leveren. Van een beperkt aantal onderdelen is het nog onduidelijk of dataopslag in het KRM-portaal gewenst is. Het portaal is inmiddels gesloten voor uploads. De opgeslagen gegevens zijn eind dit jaar beschikbaar via de viewer op de website van het IHM. (Informatiehuis Marien) Het IHM rapporteert nog richting beleid over de resultaten.