Tweede prijs voor Digitwin Noordzee op de EMODNET Hackathon!

De use case Digitwin Noordzee heeft meegedaan aan de “EMODNET open Sea Lab” Hackathon 4-6 september 2019 in Gent. Op de laatste dag werden alle resultaten van de deelnemers gepitcht. De inspanningen van het Digitwin Noordzee team werden beloond met de tweede prijs.

Op de bijeenkomst werden inspirerende presentaties gegeven hoe EMODNET-, ICES- en Copernicus-data gebruikt kunnen worden om overheden en het publiek beter te informeren met de allerlaatste technieken. Een mooi voorbeeld was dat machine learning gebruikt werd om uit gedrag van schepen wereldwijd te zien welke vissersschepen mogelijk in overtreding waren. Er werden ook een (online) cursussen gegeven om met enkele python commando’s machine learning en datavisualisatie toe te passen.

Het team in actie vlnr: Jordan Maduro (MARIS), Joris Bolwerk (RWS), Fine Wilms (deltares), Petra Jeurissen (RWS), Thiviya Nair www.linkedin.com/in/thiviyanair/ , Robyn Gwee (deltares), Wilco Boode en Kevin Hutchinson (BUAS). Buiten beeld: Magali Goncalves (BUAS), Joan Staeb (IHM)

Hackers

16 teams hebben gewerkt aan eigen projecten. Het Digitwin Noordzee deed mee onder leiding van Joan Staeb (Informatiehuis Marien), samen met Breda University (BUAS), MARIS, Deltares en RWS (Rijkswaterstaat)-Datalab. Thiviya Nair. Een recent afgestuurde Designer van VLIZ/Gent University sloot zich spontaan aan bij ons team. Daarbij hebben we ook veel van elkaar geleerd. Coaches van EMODNET, ICES en Copernicus hielpen gebruikers met het benaderen van hun data. Ook de  Noordzeedata van RWS en WMR werd hierbij ingezet.

Meerdere ideeën

Het Digitwin Noordzee team werkte aan meerdere ideeën: een uitbreiding

aan de MSP challenge game om in te schatten waar windmolenparken het best gebouwd kunnen worden, rekening houdend met de diepte, afstand tot de kust en de verliezen aan visserijopbrengst in dat gebied. Daarnaast zijn virtual reality modules gebouwd waarbij je kunt zien hoe een dolfijn en een meeuw door een net gepland windpark bewegen.Wilco Boode (BUAS) laat zien hoe Nederland steeds meer verlicht wordt zodra nieuwe windmolenparken energie gaan leveren.


Het Digishape project

Datascience for Delta's:

DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

De Digitwin Noordzee is een use-case waarmee de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijk gemaakt worden door data met elkaar te combineren en gebruik te maken van geavanceerde verwerkingstechnieken