Meetgegevens KRM: meetjaren 2017 en 2018 beschikbaar

Voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) houdt het IHM (Informatiehuis Marien) een database bij. Nu zijn ook de gegevens van 2017 en 2018  beschikbaar. De officiële KRM-monitoringsdata zijn daarmee direct beschikbaar als open data voor het publiek.

De database is in te zien via de Open data viewer. Hier zijn gegevens te vinden voor alle KRM descriptor-criteria combinaties. Van de lengtes van schelpen op de Klaverbank tot aan de geaggregeerde mediaanwaarde van het aantal bruinvissen op het Nederlands continentaal plat.

Voorbeeld

In dit voorbeeld zijn de monitoringslocaties van strandafval (descriptor 10) en de chlorofyl metingen (Descriptor 5) te zien. De data zijn te downloaden via de download tab.

kaartje Noordzee D5 en D10

Iedereen kan de data bekijken. Het ontsluiten van deze data is  een verplichting volgens (art 19.3) van de KRM.

Ook 'nog niet' open data

In principe zijn de KRM data een subset van alle open data op IHM. (Informatiehuis Marien)nl. Maar de KRM dataset bevat ook data die nog niet open beschikbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld omdat die data nog niet als internet-service beschikbaar zijn vanuit de bronhouder, maar wel zijn aangeleverd in het kader van de EU rapportageverplichting.

AQUO standaard

IHM gebruikt de nieuwe IM metingen AQUO standaard. De data is door iedereen met wat basiskennis van biologie, chemie of fysica goed te begrijpen. De AQUO-standaard wordt goed beheerd door het Informatiehuis Water (IHW) en is geregistreerd als een officiële Europese standaard.

Wilt u meer weten over de implementatie van de AQUO in het mariene milieu, stuur dan een mailtje naar Joan.Staeb@rws.nl of naar helpdesk@ihw.nl