Publieke inspraak KRM monitoringprogramma beëindigd

De inspraakperiode voor het Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) monitoringprogramma is inmiddels beëindigd. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt het KRM-monitoringprogramma eind juni definitief vastgesteld. Uiterlijk 15 oktober 2020 zal hierover aan de Europese Unie worden gerapporteerd.

Onderdeel van de Mariene Strategie van Informatiehuis Marien is het monitoringprogramma. Hierin wordt de monitoring vastgelegd voor onder andere biodiversiteit, zeebodemintegriteit, vervuilende stoffen, marien zwerfvuil en onderwatergeluid.

Zes jaarlijkse actualisatie

Het eerste KRM monitoringprogramma is in juli 2014 vastgesteld. Uiterlijk zes jaar daarna, in juli 2020, moet een actualisatie worden doorgevoerd. Sinds begin 2019 werken ca. 35 collega’s van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het ministerie van  Landbouw, Natuur en  Voedselkwaliteit samen met kennisinstellingen aan de evaluatie en  aanpassingen van het programma.

Inspraak

Het Nederlandse monitoringsprogramma lag vanaf 3 april tot 14 mei ter inzage op  de website platformparticipatie.nl. Naar verwachting wordt het monitoringprogramma in juni 2020 officieel vastgesteld.