Hergebruik van data: nu ook de RWS-watergegevens in IHM-viewer

Sinds medio juni zijn de Noordzee open data van Rijkswaterstaat ook beschikbaar bij het Informatie Huis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)). De projectgroep Beschikbaar maken waterdata (BmW), maar ook velen daaromheen, hebben geholpen om dit mogelijk te maken. Met dit product wil het IHM een verdere impuls geven aan het hergebruik van (overheids)data, en daarmee aan de efficiency in de monitoring.

Meetgegevens

Joan Staeb: ‘De viewer is geografisch gericht op de Noordzee. Wij laten dus alleen de gegevens van de Noordzee zien en stellen deze beschikbaar om te downloaden. Doordat we nu ook aangesloten zijn op de distributielaag van Rijkswaterstaat kunnen we ook de meetgevens van de reguliere monitoring van Rijkswaterstaat laten zien. Mensen die willen weten wat er gemeten is op de Noordzee vinden hier de projectmetingen en de reguliere metingen van Rijkswaterstaat en binnenkort ook die van Imares. Overigens is er een beperking. Wij laten geen golfhoogtes, waterstanden en windsnelheden zien. Voor deze data is onze eenvoudige viewer niet zo geschikt, dus hiervoor verwijzen we graag door naar Rijkswaterstaat.’

‘De data blijft bij de bron, deze viewer is een bundeling van datasets voor vooral biologische en chemische meetgegevens. De gegevens over de gegevens, de metadata, zijn zo volledig mogelijk ingevuld. Daardoor hopen we een zo groot mogelijk aantal mensen te kunnen bieden wat ze zoeken. Wie meer de diepte in wil, moet bij de bronhouder zijn. De link naar de bronhouder is aangegeven in de viewer en in de gegevens zelf.’

Techniek

‘De viewer is visualiseert de gegevens van Rijkswaterstaat-OGC/Inspire services. De viewer is eigenlijk alleen een hulpmiddel om die services makkelijk toegankelijk te maken. In de viewer kun je ook selecties van de data downloaden als kommagescheiden bestand (csv) om ze zelf nader te analyseren.‘

Goudmijn

‘Over twee maanden hopen we ook bij de eerste reguliere monitoringsgegevens van Imares aan te sluiten. Dan hebben we de belangrijkste partijen aangesloten. Daarna gaan we met deze partijen verder om meer gegevens via deze routes beschikbaar te maken. Ook komen er nieuwe projectgegevens. Ik denk dat het makkelijk beschikbaar hebben van de bestaande meetgegevens en de geplande monitoring voor de komende tijd in de monitoringsagenda een goudmijn is voor burgers, bedrijven en onderzoekers.‘

Open data viewer IHM