Jaarlijkse monitoringsresultaten uploaden bijna klaar

We spreken Joan Staeb en Serge Rotteveel in de trein over het uploaden van de jaarlijkse monitoringsresultaten. Ze zijn net in discussie over de Benthos-bemonsteringen en erg enthousiast over de samenwerking met Rijkswaterstaat en IMARES. De discussie gaat meer over de manier van meten. Die van IMARES zijn net iets anders dan die van RWS. (Rijkswaterstaat)

‘Zonder in detail te treden: Er zijn verschillen in bemonsterings- en analysemethodes en dat leidt ook tot een andere manier van resultatenopslag. Misschien is dat prima zo, misschien ook niet, want het bemoeilijkt dadelijk de vergelijking van de data. We moeten dit dus goed checken, voor we het laten uploaden’, aldus Serge Rotteveel.

Super gemotiveerd

De mannen zijn erg enthousiast over de samenwerking. ‘Iedereen is super gemotiveerd om het voor elkaar te krijgen, problemen lossen we steeds snel op.’ Joan Staeb: ‘IMARES stelt in een ander project haar databases ook open voor hergebruik als open data. Hierbij worden de data automatisch vertaald naar de AQUO-, ICES- en SDN-standaard. Het mooie is dat ze dat AQUO-resultaat meteen zelf hergebruiken voor de jaarlijkse KRM-upload. En omdat de monsterpunten nu het label “KRM” krijgen, kunnen we de volgende jaren slechts met één druk op de knop goede gegevens eruit krijgen. We hebben alleen nog een klein discussietje over welke monsterpunten nu precies wel of niet meetellen’, besluit hij lachend.

Voorkomen van foutmeldingen

Serge Rotteveel: ‘We krijgen van Rijkswaterstaat inhoudelijk diverse databundels. Denk bijvoorbeeld aan strandafval, plastic in stormvogelmagen, zeevogeltellingen, besmeurde zeekoeten, imposex van zeeslakken en chemische stoffen in water, sediment en vis. Een deel daarvan staat nog niet in de zogenoemde Data Distributielaag (DDL) en moet dus apart worden opgewerkt naar AQUO, dat is erg precies werk. We zien dat het belangrijk is om heel precies te specificeren welke metingen voor de KRM nodig zijn en hoe die gerapporteerd moeten worden. Elke afwijking leidt immers tot een foutmelding van de database. Dat lijkt nu vervelend om te doen, maar het helpt ons juist om meteen te kijken of de levering een afwijking bevat. Gelukkig is de samenwerking met CIV en WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) op dit gebied prima en kunnen we dit meteen terugkoppelen en de fout herstellen.’

Officiële bevroren KRM-data

Joan Staeb: ‘We verwachten dat we op de deadline van 15 september alle bundels op een of twee na in het portaal hebben zitten. Dan ‘bevriezen’ we de data als de (zet een gewichtige stem op) ‘officiële KRM data 2015 van Nederland’. Deze metingen zijn dan ook meteen in de KRM-dataviewer op informatiehuismarien.nl/KRM te zien.’

trein-460px