‘Op een andere manier verbinding maken’

Openheid en transparantie. Daar houden ze bij kennisinstituut Deltares van en dat dragen ze ook uit. De 800 medewerkers van het instituut (gevestigd in Delft en Utrecht) helpen mee in het vrij beschikbaar stellen en het voor het Rijk op peil houden van kennis over bijvoorbeeld watermanagement. Daarvoor werken ze onder meer nauw samen met Informatiehuis Marien. Senior advisor Willem Stolte is een van hen. Sinds juni dit jaar is hij tweewekelijks een dag bij IHM (Informatiehuis Marien) om op een 'andere manier verbinding met de collega's daar te kunnen maken'.

Stolte is marien bioloog en werkt sinds 2010 bij Deltares. Daarvoor zat hij twaalf jaar in Zweden, waar hij onder meer voor de organisatie werkte die voor de Kaderrichtlijn Water stroomgebiedsplannen maakt.

Uitwisseling

'Bij Deltares kwam ik via allerlei projecten met het werk van IHM (Informatiehuis Marien) in aanraking en het leek mij leuk om daar wat meer van te weten. Toen ik van uitwisselingsstages bij Rijkswaterstaat hoorde, vroeg ik mijn leidinggevende of dat ook voor mijn projecten bij IHM mogelijk was. Een echte uitwisseling is het niet geworden – daarvoor moet er letterlijk iemand van IHM bij ons op kantoor komen – maar ik werk nu wel sinds juni 2016 voor een half jaar een dag per twee weken bij IHM. Dan focus ik mij vooral op projecten die ook grote binding met IHM hebben, zoals het ontsluiten van mariene projectdata, waarvan een deel nu in de open data viewer van IHM is terug te vinden. We verzamelen data die gemeten is voor Rijkswaterstaat en zorgen ervoor dat die beschikbaar komen via het open data-kanaal van IHM.'

Informatie delen

'Daarnaast werk ik onder meer voor de INSPIRE Marien Pilot dat ervoor moet zorgen dat alle mariene data die overheden over het milieu publiceren aan de Inspire-richtlijn gaan voldoen. Deltares werkt daarvoor samen met GeoNovum, Rijkswaterstaat en IHM. We zorgen daarbij voor de transformatie van een testdataset van Rijkswaterstaat naar een INSPIRE-datamodel, zodat die als INSPIRE-data kan worden gepubliceerd. Daarvoor is ook overleg nodig met andere landen. Verder bezoek ik bijvoorbeeld de Noordzeeconferentie om onze kennis op dat gebied op peil te houden.'

'Het is erg leuk om op locatie te werken. Je hoort veel meer wat er gaande is en je kunt ook direct kennis inbrengen van Deltares-projecten die voor het lopende project nuttig kunnen zijn. Wat mij betreft een aanrader.'

Willem Stolte