Michael Tjeertes (CIV): ecoloog en Augmented reality-hobbyist

Michael Tjeertes studeerde ecologie aan de Universiteit van Amsterdam, kwam in de automatisering terecht en werkt sinds 2000 in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. Sinds vorig jaar is hij senior adviseur bij het Datamanagement Center van de Centrale Informatie Voorziening (CIV). Daarin is hij onder meer de schakel tussen de CIV en het IHM (Informatiehuis Marien) voor het aanleveren van KRM-gegevens.

WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) krijgt allerlei vragen om meetgegevens vanuit Europa binnen. Onze afdeling zorgt ervoor dat die ingewonnen data op de juiste manier worden ontsloten en in de juiste formats worden gezet’, vertelt Michael Tjeertes. ‘Sinds de reorganisatie is er bij Rijkswaterstaat veel veranderd op het speelveld van datavraag en datalevering. Vroeger waren de lijntjes kort en konden WVL- en IHM (Informatiehuis Marien)-collega’s direct hun datavraag stellen. Eventuele ruis kon meteen worden opgelost. Nu is dat in een ander proces ondergebracht. Hierdoor is geen directe verbinding meer tussen de vraagsteller en de leverancier van het antwoord. Dit gaf weleens problemen, waardoor er toch weer buiten het proces om werd gewerkt. Dat gaf verwarring op de werkvloer, en zorgde ervoor dat niet iedereen zijn rol kon oppakken. Mijn rol is ervoor te zorgen dat de vragen van WVL en IHM worden beantwoord, maar dat mijn collega's niet in hun werkzaamheden worden gestoord. Dat betekent dat ik de planning van het aanleveren van gegevens in de gaten hou en ervoor zorg dat de communicatie en afspraken over de levering goed verlopen.’

Problemen oplossen

‘We vergaderen nu ook maandelijks om de stand van zaken door te spreken en te kijken of de contacten nog goed verlopen. Als er vragen vanuit het IHM zijn, speel ik die meteen naar de juiste mensen door. Ook problemen over het niet tijdig aanleveren van gegevens komen aan bod. Dat kan van alles zijn: van het uitvallen van meetapparatuur tot het veranderen van de KRM-voorschriften vanuit Europa. Ook weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op het wel of niet doorgaan van een meting. Bijvoorbeeld als het water bevroren is van een plek waar we de waterstand willen meten. We bespreken dan met IHM en WVL wat we gaan doen om die problemen op te lossen. Voor technische zaken over datalevering is er overigens wel direct contact tussen de IHM-medewerkers en onze databeheerder.’

Korte meetperiode

‘Eind september moeten alle meetgegevens van 2015 voor de KRM-rapportage aan Brussel binnen zijn. Daarom stemmen we van tevoren met IHM af welke meetgegevens ze voor die rapportage nodig hebben. De meetgegevens van plastic in vogelmagen bijvoorbeeld zijn pas eind november binnen en in december moet de jaarlijkse rapportage al klaar zijn. In dat geval spreken we dus van tevoren af dat voor de rapportage in 2016 alleen de meetgegevens van 2015 worden meegenomen.’

Augmented reality

Tjeertes is niet alleen in zijn werk actief als een verbindende factor op het gebied van ICT. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met nieuwe toepassingen van zogenoemde Augmented reality (verrijkte werkelijkheid). Dat is een technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt. ‘Zo heb ik een idee bij Rijkswaterstaat ingediend om de burger via Augmented reality te laten zien wat de risico’s zijn van een hoge waterstand. Daarop is de app overstroming gemaakt. Als je via de app naar je eigen huis kijkt, kun je zien hoe hoog het water na een overstroming staat.’

overstroom-ik-foto-michael-tjeertes_460px