NWKW-conferentie: data ontsluiten

Het Nationaal Kennis- en innovatieplatform Water en Klimaat (NKWK) hield 17 mei 2016 zijn jaarlijkse conferentie. Bedrijven, kennisinstituten en overheid weken in het NKWK op 14 onderzoekslijnen samen om de uitdagingen op water en klimaat innovatief aan te gaan. Deze werden tijdens workshops en presentaties toegelicht. Een daarvan ging over data-ontsluiting. Dennis van Schaardenburg van het Informatiehuis Marien was erbij.

Tijdens de workshop werd het concept van Digitale Delta uitgelegd. Van Schaardenburg: ‘Kortweg komt dat op het volgende neer: maak een koppelvlak waarop data vindbaar en uiteindelijk herbruikbaar zijn.’

In de vervolgdiscussie ging het vooral over de governance. Hoe regel je dit tussen die publieke en private partijen? Wie heeft welke rol? Hoe ga je om met kwaliteitsborging? Cruciale vragen die relevant zijn om zo’n concept werkbaar te maken. Hoe krijg je dit werkbaar? Volgens Van Schaardenburg door gewoon te doen. ‘Daarom zijn we nu in lijn met dit concept binnen Digishape use cases aan het uitwerken. Digishape is een samenwerking van een aantal (mariene) partners, zoals Van Oord, Maris, IMARES, Deltares en Rijkswaterstaat. Hierdoor kunnen we in de praktijk zien wat de werking van zo’n koppelvlak voor herbruikbaarheid betekent. Dit najaar willen we een aantal uitkomsten laten zien tijdens het Digishape-symposium. Digitale Delta werkt parallel hard door aan de vindbaarheid van data, de zogenoemde ‘catalogusfunctie.’

NKWK-conferentie