De pioniersfase voorbij: Het IHM maakt zich klaar voor de toekomst

‘2017 is een belangrijk jaar voor het Informatiehuis Marien. We gaan dat jaar evalueren over hoe we ervoor staan en wat we de volgende vijf jaar gaan doen. Daarover hebben we in oktober al een goed gesprek gehad met onze opdrachtgevers en naaste partners. Daaruit bleek unaniem dat het IHM (Informatiehuis Marien)-meerwaarde biedt voor de partners, de samenwerking goed is en men verder wil. Komend jaar gaan we kijken hoe.’ Dat zegt Dennis van Schaardenburg, programmamanager van het IHM.

‘We hebben daarvoor een aantal voorstellen gedaan’, vertelt Dennis van Schaardenburg, programmamanager van het IHM verder. ‘Zo willen we aan de ene kant kijken hoe we van kwantiteit naar kwaliteit kunnen gaan en hoe we onze dataproducten geografisch én met ruimtelijke aspecten kunnen uitbreiden.’

Samenwerken met Waddenzeepartners

Hij geeft een nog een aantal voorbeelden: ‘De afgelopen periode hebben we Gegevens boven watersamen met Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) en Rijkswaterstaat hard gewerkt aan de Open dataviewer. Nu die er is, gaan we kijken of we de informatie die erin staat anders en beter kunnen hergebruiken. Daarbij geven we antwoord op de volgende vragen. Waaraan hebben gebruikers nog meer behoefte? Kunnen we onze scoop verder verbreden? En onze kwaliteit? Hoe zorgen we ervoor dat we voor het ruimtelijk gebruik op de Noordzee de meest recente dataversie hebben, die afkomstig is van een kwalitatief betrouwbare bron? Verder willen we kijken of we onze geografische scoop kunnen verbreden. Nu zijn we met onze activiteiten puur gericht op de Noordzee.’

‘De afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd over de behoeftes aan open data, het hergebruik en de monitoring op de Waddenzee. Daarvoor zijn al de eerste contacten gelegd met Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Je ziet dat daar dezelfde behoeften en processen spelen als op de Noordzee. Met onze kennis en expertise kunnen we mogelijk daarin een rol spelen. Verder verzamelen we heel veel op projectmatige basis. Hoe zorg je ervoor dat die data over en weer beter benut kunnen worden voor volgende projecten?’

Blik op toekomst

‘Volgend jaar willen we met een bredere groep van organisaties en belanghebbenden naar onze toekomst kijken. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: wat is er inhoudelijk nodig? Welke commitment is er van andere organisatie nodig om mee te bouwen aan het IHM (Informatiehuis Marien)? We zijn nu vanuit twee overheidspartijen opgezet. Moeten dat er misschien meer zijn, omdat er veel meer partijen baat bij onze open data kunnen hebben? Wat wordt onze organisatorische ophanging? Hoe verhouden wij ons tot het Informatiehuis Water? Onze samenwerking met het Informatiehuis Water op het gebied van techniek en infrastructuur is erg goed. Dat willen we graag continueren. Tegelijkertijd bedienen zij heel andere organisaties, die ver staan van de mariene wereld. Hoe borg je dus bij een verdere samenwerking goed de taken en eigen rollen?’

Advies

Het onderzoek start begin volgend jaar en moet rond de zomer tot een advies leiden over inhoudelijke taken en zakelijk commitment. Van Schaardenburg: ‘Daarbij willen we ook kijken hoe we de expertise die er nu in onze organisatie is, kunnen borgen. We zijn geen grote organisatie. Als er mensen weggaan, nemen ze meteen ook veel expertise en informatie mee. Dat moet je na zo’n eerste opbouwende fase zien te voorkomen.’

Doe mee

Van Schaardenburg roept iedereen op die geïnteresseerd is in de toekomst van het IHM of ideeën daarover heeft dat bij hem te aan te geven. ‘De afgelopen maanden hebben we hier en daar al een balletje opgeworpen en daaruit komen soms reacties uit onverwachte hoek. Dit is hét moment om breed te consulteren.’