Uitwisseldag Platform Mariene Monitoring

Leren van Elkaar. Dat was het thema van een inspirerende uitwisseldag van het Platform Mariene Monitoring op 19 mei in de Scheveningse strandtent Oscars. Daarnaast kwam het thema van de vorige uitwisseldag regelmatig terug: de samenwerking tussen reguliere- en projectmonitoring. Onder de genodigden waren medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, Imares en Deltares.

Ingeborg van Splunder, trekker van het Platform, verzorgde de opening. Het programma startte vervolgens met korte pitches waarin het laatste nieuws over de projecten NKWK, digishape, kustgenese en het ecologische suppleren werden toegelicht. Daarna deelde Jeannette Plokker (afdelingshoofd Rijkswaterstaat, WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)) haar ervaringen over de samenwerking tussen projectmonitoring en reguliere monitoring. Zij constateerde vooruitgang ten opzichte van het verleden, vooral waar betrokkenen elkaar op tijd weten te vinden. Vooral bij duurzame opslag en het beschikbaar en uitwisselbaar maken van data is nog veel winst te boeken.

Rol Laboratorium

Joël Cuperus ( hydrobiologisch laboratorium Rijkswaterstaat) vertelde een enthousiast, maar ook kritisch, verhaal over het belang van professioneel opdrachtgeverschap voor de benthos-monitoring op zee. Het laboratorium kan volgens hem een belangrijke rol spelen bij het verduidelijken van de opdrachtomschrijving en de kwaliteitsborging.

Mennobart van Eerden en Carola van Gelder van Rijkswaterstaat deelden in een workshop hun ervaringen met rollen en verantwoordelijkheden binnen een project. Tegelijkertijd werd onder leiding van Dennis van Schaardenburg een bijeenkomst over het slimmer monitoren van benthos voorbereid. Beide sessies leverden interessante discussies en volop nieuwe inzichten op. Zo is het van belang om meetmethoden goed af te stemmen, zodat bij het interpreteren van projectdata beter gebruik kan worden gemaakt van de reguliere monitoring.

Snel toegang tot informatie

Na een zonnige lunch presenteerde Suzanne Stuijfzand het basisrapportagesysteem van Rijkswaterstaat. Dit systeem is onderdeel van het Rijkswaterstaat Netwerk Informatie Systeem (NIS). Het biedt medewerkers toegang tot rapporten en kengetallen, waarvoor het MWTL-meetnet (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) de basis vormt. Het systeem zorgt dat elke medewerker van Rijkswaterstaat snel en eenvoudig over de juiste informatie kan beschikken.

Lisette Enserink lichtte het Europese project Joint Monitoring Project (JMP) toe. Binnen dit project zijn de mogelijkheden onderzocht om Mariene monitoring meer gezamenlijk met onze buurlanden uit te voeren. Er zijn volop kansen om monitoring efficiënter in te richten als de wil en opdracht er is om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Workshop Informatiehuis Marien

De dag eindigde met opnieuw twee tegelijk gehouden workshops. Het Informatiehuis Marien liet in een van die workshops zien hoe de monitoringsagenda kan worden gebruikt om raakvlakken tussen de projectmonitoring en reguliere monitoring te visualiseren. Vooral het Project Mainport Rotterdam-NatuurCompensatie Voordelta (PMR-NCV) toont goed aan hoe projectmonitoring - waar zinvol - geïntegreerd kan worden met de reguliere monitoring. Ingeborg van Splunder vertelde over haar ervaringen als projectleider van Wind op Zee en de toepasbaarheid van de werkwijzer Mariene monitoring.

Uitwisseldag Platform Mariene Monitoring