Workshop Internationale Datastromen

Nederland levert aan meerdere internationale organisaties data over de Noordzee. Soms is dat een harde verplichting, zoals bij de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Het kan ook zijn dat bij internationale samenwerking de intentie wordt uitgesproken om onderling data uit te wisselen. Rijkswaterstaat en Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) gaan samen bekijken of deze harde en/of zachte afspraken ook efficiënter kunnen worden ingericht.

We bespraken dit 30 juni in een divers gezelschap met afgevaardigden van IenM, EZ, RWS (Rijkswaterstaat), Deltares. Eerst kregen we tijdens deze workshop twee presentaties over welke datamanagement-initiatieven en ontwikkelingen er internationaal al zijn. Daarna gingen we in kleine groepjes uiteen om over de databehoefte vanuit de KRM en de ontwikkeling van de database van OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) (ODIMS genaamd) te spreken. De groepen waren zo ingedeeld dat de vragen telkens vanuit beleid, beheer en datamanagement werden belicht. Hierdoor wisten de verschillende ‘bloedgroepen’ beter van elkaar wat in die hele keten van datalevering (van toezegging tot daadwerkelijke levering) belangrijk is.

Enkele data- en informatie-experts stellen nu een advies op hoe de ontwikkeling van ODIMS verder kan worden vormgegeven. Dat advies kunnen de collega’s binnen OSPAR dan weer gebruiken.

plaatje internationale datastromen 2