Save the date: 21 maart Digishape Symposium Utrecht

Hoe kunnen wij samen de toekomstige uitdagingen op het gebied van uitwisselen en koppelen van Mariene data aanpakken? Met die vraag zijn bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid sinds 2016 samen aan de slag in Digishape. Op 21 maart houden wij een symposium in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht.

Wereldwijd wordt het rationeel management van complexere kust- en riviersystemen steeds meer high tech. Daarbij steunen beslissingen meer en meer op informatie uit data, modellen en tools. Er is steeds meer informatie beschikbaar, maar de uitwisselbaarheid en de koppelbaarheid is nog onvoldoende. We willen binnen Digishape deze uitdagingen voor de toekomst gezamenlijk aanpakken. Dat wil zeggen: data breder uitwisselbaar maken, modellen gemakkelijker kunnen koppelen en tools meer integreren.

Tijdens het symposium op 21 maart verkennen we aan de hand van een aantal praktische use cases samen met u deze uitdagingen voor morgen. Praktische informatie volgt snel, maar u kunt alvast de datum reserveren: dinsdag 21 maart, Digishape Symposium, LEF Future Center, Utrecht.

Aanmelden kan op www.digishape.nl

Puzzel_460px