Bodemdieren in kaart

Inzicht in de samenstelling en verspreiding van bodemdieren is belangrijk om bijvoorbeeld de invloed van visserij te evalueren. Vandaar dat Rijkswaterstaat al tientallen jaren de samenstelling en verspreiding van bodemsoorten in de Noordzee volgt. Tot nu stonden deze gegevens nog niet gestructureerd in één databestand. Het IHM (Informatiehuis Marien) heeft nu samen met Eurofins en Rijkswaterstaat een databestand samengesteld, waarin de gegevens vanaf 1991 beschikbaar zijn.

De bestandgegevens zijn Aquo-gecodeerd (uniforme taal voor de gegevensuitwisseling binnen de watersector, red.). Daarnaast zijn alle soortnamen geactualiseerd (TWN-lijst). Beide stappen zijn belangrijk om bijvoorbeeld trends in het voorkomen en of de verspreiding van soorten te berekenen. Voor de Kader Richtlijn Marien is dit een nadrukkelijke eis, omdat voor deze richtlijn over de trend en toestand van het mariene milieu gerapporteerd moet worden. Daarnaast gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek dit databestand voor het berekenen van een Living Planet Index (LPI). LPI's geven inzicht in toestand van de biodiversiteit.

Gegevens voor bredere groep toegankelijk

Serge Rotteveel: 'Als IHM (Informatiehuis Marien) willen we deze gegevens voor een bredere groep betrokkenen toegankelijk maken. Daarom richten we samen met Rijkswaterstaat een zogenoemde Geo-viewer in. Via deze viewer wordt het voor iedereen mogelijk om eenvoudig de gegevens ruimtelijk te visualiseren. Kaartjes met de verspreiding van een soort komen dan voor iedereen direct via internet op maat beschikbaar. In de komende maanden komt deze viewer via de website van het IHM beschikbaar.'

verspreidingskaartje_460px