Fascinatie voor water en walvissen

Landbouwkundige van oorsprong en helemaal weg van water en oceanen. Een rare combinatie? Niet voor René de Vries, die sinds 1 maart de nieuwe projectsecretaris is van Informatiehuis Marien. De 59-jarige gaat zich hier bezighouden met de Kaderrichtlijn Marien.

We spreken de 'nieuwe Erik' tijdens een van zijn eerste werkdagen bij het IHM. (Informatiehuis Marien) Hij is net als zijn voorganger Erik Eggenkamp destijds afkomstig van het ministerie van Economische Zaken. De Vries vertelt enthousiast over zijn nieuwe baan en collega's. 'Ik vind het IHM een boeiende en leuke kleine organisatie, waar ik me nu al thuis voel. Het werk dat ze doen is erg belangrijk: het algemeen beschikbaar stellen van open data die met publiek geld is verworven. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal is dat een belangrijke zaak. Daarnaast vind ik het leuk dat ik ook hier een koppeling kan maken met een aantal Natura2000-gebieden waar ik bij mijn vorige werkgever al te maken had. Daar hield ik mij bezig met de beheerplannen van Natura2000, die zich nu in een afrondende fase bevinden.'

Van Groenland tot Spitsbergen

De Vries begon dertig jaar geleden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, tegenwoordig onderdeel van EZ. Maar hij heeft als landbouwkundige niet alleen oog voor de natuur in droge gebieden. Ook het water en met name de oceanen heeft zijn interesse. 'In de zomer ga ik graag op vaarvakantie en bezoek dan moeilijk te bereiken eilandengroepen. Ik ben bijvoorbeeld veel in de buurt van Groenland en Spitsbergen geweest. Prachtig om die walvissen daar te zien. Ja, daarvan gaat mijn hart zeker kloppen. Sowieso vind ik het heel erg leuk om gebieden te bezoeken die vanwege het ontbreken van een goede infrastructuur (wegen) lastig via land te bereiken zijn. Dat zijn voor mij de ideale plekken voor een zomervakantie.'

rené-de-vries_460px