Verbreden of verdiepen: Peter Munters over toekomstige rol van het IHM

Hij is sinds twee jaar namens het ministerie van Economische Zaken de opdrachtgever van Informatiehuis Marien. Voor 2017 staat daarbij een verkenning naar de toekomst op het programma: wat gaat het IHM (Informatiehuis Marien) de komende vijf jaar doen? Verdiepen of verbreden? In zijn vrije tijd is hij vooral te vinden in zijn pittoreske moestuin in Apeldoorn. Heerlijk even helemaal bijkomen tussen de fruitbomen. Een kennismaking met Peter Munters.

Munters is sinds 2012 plaatsvervangend directeur van de directie Natuur en Biodiversiteit bij het ministerie van EZ. Namens dat ministerie is hij opdrachtgever van het IHM. (Informatiehuis Marien) Munsters: 'Eind dit jaar loopt het mandaat van het Informatiehuis Marien af en in september willen we duidelijkheid hebben over de nieuwe opdracht. Daarbij sluiten we in eerste instantie niets uit. Het is echt een verkenning naar de mogelijkheden: gaan we verbreden of gaan we verdiepen? En hoe gaan we dat de komende jaren uitvoeren?'

Pioniersfase voorbij

‘Het IHM is in 2012 geleden opgericht met het idee dat het goed zou zijn om alle informatie die nodig is voor de rapportages over de Noordzee aan de EU en in OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic)-verband op één plek te verzamelen’, aldus Munters. ‘De pioniersfase is nu voorbij en het is duidelijk dat dit centraal verzamelen en ontsluiten inderdaad een goede manier is om de verplichte rapportages aan Brussel te kunnen vullen. Nu gaan we kijken hoe we na volgend jaar verder gaan. Gaan we verbreden, dat wil zeggen: gaan we bij het IHM bijvoorbeeld ook monitorgegevens over de Waddenzee verzamelen? En zo ja, wat zijn dan de voor- en nadelen daarvan? Of gaan we juist de diepte in? Dat wil zeggen: gaan we ook het bedrijfsleven, een oude ambitie uit de begintijd, bij het uitwisselen van de monitorgegevens betrekken, zodat die voor meer doeleinden geschikt worden gemaakt? Natuurlijk speelt bij dit besluit ook het kostenplaatje mee. Op het moment dat je als overheid informatie ontsluit die breder is dan je eigenlijke opdracht, komt daar een ander businessmodel bij kijken. We hebben dus nog wel wat te bespreken en uit te zoeken.’

Plaats van organisatie

De centrale vraag is dus hoe breed de scope wordt waarop het IHM zich in de toekomst gaat richten. Maar ook hoe het IHM organisatorisch verder gaat. Munters: ‘Nu werken er vijf mensen die in de loop van de jaren heel veel kennis hebben opgedaan. Daarmee is het IHM niet alleen een kleine speler in het geheel, maar ook een heel kwetsbare organisatie. Er hoeven maar twee mensen weg te gaan en je hebt al een grote leegloop aan kennis. Daarom kijken we ook naar de plek van de organisatie en naar bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Nogmaals, eind dit jaar weten we daar meer over.’

Huis met fruitbomen

Munters studeerde aan de universiteit van Wageningen. ‘Ik werk bij EZ nu al

Peter Munters_400px

weer vijf jaar voor de directie Natuur en Biodiversiteit, maar ik ben geen echte natuurkenner. Om echt ook met mijn voeten in de klei te staan, hebben mijn vrouw en ik sinds een aantal jaar een sfeervol huisje in Apeldoorn met een klein moestuintje en wat fruitbomen. Heerlijk om daar af en toe wat in bezig te zijn. Het is bovendien dicht bij het centrum en bij het bos en tegelijkertijd toch gezellig dorps. Heerlijk om mij na het werk even te kunnen terugtrekken uit het Haagse en helemaal tot rust te komen.’