Vijf jaar IHM, van adviesrapport naar praktijk

Sinds afgelopen oktober is het IHM (Informatiehuis Marien) voor programmamanager Dennis van Schaardenburg voltooid verleden tijd. ‘Een nieuwe uitdaging bood zich aan, programmamanager LIFE IP Deltanatuur. Doel van het programma is om belemmeringen in de governance te verhelpen. En zo de Natura 2000-opgaven in de grote wateren sneller en slimmer te realiseren. ‘Een uitdagende ambitie, waaraan ik nu dagelijks met plezier werk’, aldus Van Schaardenburg.

‘Dit betekent niet dat ik het niet meer naar mijn zin had bij het IHM (Informatiehuis Marien), integendeel zelfs. De vijf jaar bij het Informatiehuis Marien zijn leuk, inspirerend en dynamisch geweest. Met veel leerzame fases in de organisatieontwikkeling.’

Pionierfase

‘De beginperiode was echt pionieren’, vertelt Van Schaardenburg verder. ‘Samen met Joan het land door om ons verhaal te vertellen. Te polsen hoe andere partijen tegen onze doelstelling aankeken en het vormgeven aan de eerste samenwerking. Vervolgens brak er een periode aan met meer structuur. Het team begon een vaste vorm aan te nemen. En door onze positie in het KRM-monitoringsprogramma kwam er meer focus in het werk.’

Hij vervolgt: ‘Onze eerste opdracht uit het adviesrapport (ontsluit alle mariene data van de rijksoverheid) was nogal vrijblijvend. De databehoefte van de KRM gaf ons veel meer sturing en was daardoor ook een stok achter de deur om zaken rond te krijgen. Vervolgens brak er een periode van uitvoering aan. Een periode van KRM-portaal maken, datalevering realiseren voor de Intermediate Assessment en meewerken aan de indicator-ontwikkeling. Komend jaar verzorgt het IHM voor het eerst de KRM-rapportage naar de EU.’

Nieuwe kansen

‘Zo breekt er denk ik ook nu weer een nieuwe fase aan. Een periode waarin het IHM zijn basistaken op orde moet houden en moet onderzoeken welke nieuwe kansen het kan realiseren. Want die zijn er genoeg. Wat kan het IHM betekenen voor de data-ontsluiting in de Waddenzee? Hoe kan het IHM binnen Digishape een duurzame samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstituten realiseren? Welke rol kan het IHM internationaal spelen in het stroomlijnen en vereenvoudigen van het mariene datamanagement? Hoe kan het IHM het beleid bedienen met actueel kaartmateriaal voor beleidsopgaven? Allemaal vragen die de komende tijd in de toekomstverkenning terugkomen.’

Samenwerking centraal

Overigens benadrukt Van Schaardenburg dat ondanks dat elke fase weer anders was, samenwerking als een rode draad door al het werk heen liep. ‘Zonder die samenwerking zou het IHM veel minder slagkracht hebben om zijn doelstellingen te realiseren. Door de samenwerking verbindt het IHM partners in de gezamenlijke doelen die we op de Noordzee hebben.’

Van Schaardenburg wil van deze plaats iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen vijf jaar. ‘Het was leuk om zoveel verschillende organisaties te leren kennen. In het bijzonder Rijkswaterstaat, waar ik toch vijf jaar een groot deel van de tijd heb gewerkt en veel gedreven mensen heb ontmoet. Wat ook die vijf jaar hetzelfde is gebleven, is de teamgeest binnen het IHM zelf. Dat heeft mij wel het meeste werkplezier opgeleverd. Joan, Frans, Lilian, Edwin, Serge, Erik, Rob en René bedankt voor deze mooie periode!’

profielfoto dennis_460px