Golden Pineapple Award op de INSPIRE Conferentie

Afgelopen maand vond in Antwerpen de jaarlijkse INSPIRE conferentie plaats.

Ellen Vos heeft hier de prijs voor de beste presentatie gewonnen, de “Golden Pineapple Award”. De titel van de presentatie luidde: What geospatial information is needed for windfarm projects at sea and how are we going to organize that?

De presentatie gaat in op de (hobbels bij) samenwerking tussen verschillende sectoren (beleid, uitvoering en onderzoek) die behoefte hebben aan informatie op zee. Met het verhaal over Don Quichote die windmolens op zee wil plaatsen, wordt de Babylonische spraakverwarring tussen de sectoren duidelijk.

Presentatie