Samenwerkingsovereenkomst Informatiehuis Marien ondertekend door 3 ministeries

Op 15 oktober 2018 vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) plaats. Naast RWS (Rijkswaterstaat) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is nu ook de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie toegetreden.

i-Samenwerkingsovereenkomst_IHM_550

Platform voor data over Noordzee

Het Informatiehuis Marien biedt een platform voor data over de Noordzee. Met dit platform wordt ingezet op een monitoringsagenda voor de Noordzee en het voeren van coördinatie op monitoring en rapportages. Dit is erop gericht om overheidsinspanningen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ook werkt het Informatiehuis Marien actief mee rondom de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Toetreden Dienst der Hydrografie

Nu de Dienst der Hydrografie is toegetreden tot het platform, zullen de online open geografische data via het portaal van het Informatiehuis Marien beschikbaar zijn voor allerlei toepassingen, zoals ruimtelijke vraagstukken op zee. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om bathymetrie (dieptedata), maritieme grenzen en zones en geografische namen op zee. Joan Staeb, adviseur bij Rijkswaterstaat en het IHM (Informatiehuis Marien): Dankzij de nieuwe samenwerking met Defensie is de data nu beter toegankelijk. Alles is nu vindbaar op één plek.

Voor het IHM is dit een verbreding van het werkveld en een makkelijke toegang tot de verbonden organisaties en datastromen. Als je meer wil zien kijk maar bij de open data die via het IHM wordt ontsloten.