Terug in de tijd..

Terug in de tijd....

In 2012 was uit onderzoek gebleken dat mariene data onvoldoende vindbaar en toegankelijk waren en dat het ontbrak aan samenwerking en efficiënte vraagbundeling als het ging om monitoring. Daarom is indertijd het IHM (Informatiehuis Marien) opgericht, met als belangrijkste taken:

  • Het ontsluiten van rijksdata over de Noordzee (dit is het uitvoering geven aan het open data beleid van de Rijksoverheid)
  • Coördinatie van de KRM-rapportages aan de EU

Op dit moment....

Onlangs is er een evaluatie/toekomstverkenning afgerond door bureau PBLQ, waarbij 30 mensen rondom IHM zijn geïnterviewd. Uit de evaluatie kwam dat de taken die IHM nu uitvoert zeer worden gewaardeerd door de stakeholders. Zowel met open data als met de KRM-rapportages en vraagbundeling zijn grote stappen voorwaarts gemaakt. Ook wordt de rol van IHM als aanjager en oliemannetje zeer gewaardeerd. IHM wordt door zijn beperkte omvang wel kwetsbaar bevonden. De aanbeveling is om het IHM te borgen en te verduurzamen.

De toekomst...

Het is nu aan opdrachtgevers om stappen te zetten voor behoud en verdere versterking van het IHM. Hoe de toekomst eruit zal zien zal in de komende periode duidelijk worden.