Vervolg - rapportage Kaderrichtlijn Marien: de derde ronde…

15 Oktober 2018 vierden we het indienen van onze rapportage voor de Kaderrichtlijn Marien aan Europa. We waren het eerste land dat alle validatiestappen had doorlopen en daarmee de klus had afgerond.

KRMRapportage_150

Aanpassing rapportage op verzoek van Europa

De eerste zijn heeft in de praktijk ook nadelen. Voor 15 oktober kwamen bij het indienen van onze rapportage al wat fouten in het validatiesysteem naar boven. Na 15 oktober ontdekte de KRM-helpdesk dat de officiële rapportage-handleiding toch meer vrijheid gaf om coderingen te gebruiken die niet waren vastgelegd in referentie-lijsten. We kregen daarom vriendelijk het verzoek  dit aan te passen. Tevens werd de validatie hierop aangepast.

Als Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) snappen we heel goed dat het gebruik van afgestemde datastandaarden voor de verwerking en beoordeling van rapportages van groot belang is, vandaar dat we onze rapportage hebben aangepast. We hebben daarom de afgelopen maanden veel contact gehad met de KRM-helpdesk in Kopenhagen; voor lang niet al onze parameters bleken namelijk coderingen beschikbaar te zijn. In goede samenwerking is het uiteindelijk gelukt om  te voldoen aan alle nieuwe validatie-eisen, waardoor we op 1 februari de KRM rapportage wederom konden indienen.

Grenzen aan aanpassing Nederlandse rapportage

De KRM-helpdesk had toen een eerste dataset om te analyseren – waaruit bleek dat Nederland elementen (stoffen, soorten) soms dubbel had gerapporteerd. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat stoffen soms zowel in sediment als in biota worden gemeten en we dat als twee verschillende beoordelingen hebben gerapporteerd. Vanuit de KRM-helpdesk hebben we vervolgens het vriendelijke verzoek gekregen om dit te corrigeren door de afzonderlijke oordelen te integreren. Hierop hebben we - in overleg - geantwoord dat we dit vooralsnog niet zullen doen omdat Nederland alleen oordelen wil integreren als we dit inhoudelijke kunnen onderbouwen.

Vervolg

Vanaf 10 april wordt onze rapportage als eerste beoordeeld door een consultant. Uiteraard zijn we heel benieuwd naar het resultaat, maar ook hier volgen ongetwijfeld nieuwe vragen en discussies uit. Kortom, na 15 oktober hebben we als IHM nog niet de tijd gehad om eens rustig achterover te leunen… en dat blijft voorlopig zo…