Nieuw teamlid: adviseur Pim van Avesaath

Vanaf 16 november 2020 krijgen we een stevige zuidenwind in de rug. Dan voegt adviseur Pim van Avesaath zich bij het IHM (Informatiehuis Marien)-team. Pim is een Goesenaar met een zachte G en een ervaren gebruiker van de IHM-data. Hij heeft een breed internationaal netwerk. We stellen Pim graag aan u voor.

Foto Pim van Avesaath Credits Marcelle Davidse png

Nieuw avontuur

Pim van Avesaath neemt de dossiers over van Joan Staeb.
Joan is vanaf de oprichting van het IHM (Informatiehuis Marien) met groot enthousiasme betrokken bij de ontwikkelingen van de Open Data Viewer, het Dataprotocol, de EU-rapportages en nog veel meer. Hij is een nieuw avontuur aangegaan bij het programma Anders omgaan met Data. Het plezier in werken aan data houdt Joan gelukkig in de flexibele schil van het IHM. Fijn dat Pim daarop terug kan vallen, want het is een breed dossier. Zelfs voor een ervaren datagebruiker.

Bovengemiddeld interesse in water

Pim : 'Ik heb altijd al een bovengemiddeld interesse gehad in water. Als kind om te spelen, zwemmen, kanoën, zeilen. Zodra ik oud genoeg was, leerde ik duiken om te genieten van het mooie onderwaterleven. Ik ben als aquatische eco-fysioloog afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Na omzwervingen in diverse projecten met uiteenlopende thema’s ben ik aanbeland bij het NIOO-CEME (nu NIOZ-Yerseke). Als projectmanager, kwaliteitsmanager en marien ecoloog.

Onderzoek binnen Europese netwerkprojecten

Ik ben projectmanager geweest van verscheidene Europese multidisciplinaire netwerkprojecten. Het leidend thema was het samenbrengen van onderzoekers, onderzoeksinstituten, kennis en informatie (data). Met als doel om veranderingen in mariene biodiversiteit op grote spatiotemporele (ruimte-tijd) schaal te kunnen bestuderen.

Een groot deel van het onderzoek binnen de netwerken was gebaseerd op al bestaande gegevens. Hiervoor dienden datasets van individuele projectpartners geïntegreerd te worden. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Technische problemen waren op te lossen. Echter de sociale aspecten - van het ter beschikking stellen van gegevens - hadden veel meer aandacht, diplomatie en tijd nodig.

Mooi netwerk

‘Open access’ van gegevens was in die tijd een beladen term. Er waren veel voor- en tegenstanders en verhitte discussies. Een grote uitdaging! Er zijn verschillende geïntegreerde datasets tot stand gekomen.

Het is ons destijds helaas niet gelukt om een structurele samenwerking te realiseren tussen leveranciers van mariene data en data-aggregators zoals LifeWatch en EMODnet. Ik heb er wel een mooi netwerk aan overgehouden.

Mariene bodemdieren

Daarnaast had ik als kwaliteitsmanager en onderzoeker een taak bij een groep die zich bezighield met toegepast onderzoek naar mariene bodemdieren. Hierbij hebben we verschillende projecten voor Rijkswaterstaat uitgevoerd, met de aanlevering van de data als één van de eindproducten.

Na zo’n 15 jaar met veel plezier voor het NIOZ gewerkt te hebben, ben ik in 2018 mijn eigen bedrijfje begonnen als aannemer van marien ecologisch onderzoek. Ik heb mij als aannemer geprofileerd om dichter bij de (kleinere) klant te staan. Mijn werkzaamheden bestond uit veldonderzoek en desktopstudies.

Het veldwerk bestond uit de inventarisatie van invasieve exoten, zoals de Japanse oester (Magallana gigas) en de kruiskwal (Gonionemus vertens) in het Veerse Meer. In een aantal veldexperimenten is de effectiviteit getest van ingrepen om lokaal de overlast door deze soorten voor de waterrecreatie te verminderen.

Het grootste deel van mijn tijd heb ik echter achter mijn bureau doorgebracht om in verschillende projecten mee te werken aan ontwerpen voor de programmering van de monitoring van mariene bodemdieren van het zachte substraat. Deze studies waren gebaseerd op al bestaande gegevens. Zo heb ik de diensten van IHM leren kennen.

Dankbare gebruiker van open data

Als gebruiker van de open data werd ik helemaal blij van de overzichtelijke presentatie van de beschikbare gegevens. Ook van het gebruiksgemak van de download en de vriendelijke gebruikersvoorwaarden. Door mijn ervaring wist ik hoeveel tijd en moeite het zal hebben gekost om dit voor mekaar te krijgen. Het resultaat is indrukwekkend!

Ontsluiten van data

Waarschijnlijk heeft dit onbewust mijn ambitie aangewakkerd om weer mee te werken aan het ontsluiten van data. Nu kan ik als adviseur bijdragen aan de missie van IHM om het open databeleid van de Nederlandse overheid verder te verwezenlijken. Door gegevens over de Noordzee via de website te ontsluiten. Om zodoende het hergebruik van data te bevorderen. En hopelijk te voorkomen dat gegevens ergens in een bureaula blijven liggen of - nog erger - worden vergeten.'