Data van bodemdieren steeds beter op orde

Rijkswaterstaat neemt jaarlijks monsters van bodemdieren in de Noordzee. Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) werkt samen met het Hydrobiologisch laboratorium van Rijkswaterstaat om deze waardevolle gegevens duurzaam te op te slaan. En het gebruik en beheer van deze data sterk te vereenvoudigen.

De biologische monitoring kent een lange historie, vanaf 1991. En wordt ondermeer uitgevoerd om aan internationale verplichtingen te voldoen. Zoals de Kaderrichtlijn Marien (KRM) en OSPAR. (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) Echter de brondatabase van deze monitoring was nog niet op orde: sinds 1991 zijn verschillende systemen gebruikt.

Daarom heeft IHM (Informatiehuis Marien), in samenwerking met Rijkswaterstaat, in 2017 noodgedwongen een voorlopig databestand laten samenstellen als basis voor ondermeer KRM-beoordelingen. Actie is ondernomen om te zorgen dat deze gegevens voortaan tot aan de bron te herleiden zijn.

Benthos data aquadesk

Dataset opgeslagen en duurzaam beschikbaar in Aquadesk

Het Hydrobiologisch laboratorium van Rijkswaterstaat zorgt dit jaar dat de complete dataset wordt opgeslagen in Aquadesk, het bronsysteem voor biologische gegevens. Dit is een enorme klus, die ervoor zorgt dat deze waardevolle gegevens duurzaam beschikbaar blijven. Daarnaast worden extra kwaliteitscontroles uitgevoerd en wordt de naamgeving van soorten geactualiseerd.

Hiermee zijn de gegevens over bodemdieren veel beter op orde. Het IHM heeft bijvoorbeeld begin juni met de beschikbare gegevens een databestand aan OSPAR kunnen leveren. En de KRM-database kunnen actualiseren.

Het Hydrobiologisch laboratorium van Rijkswaterstaat verwacht dit jaar alle biologische gegevens in Aquadesk beschikbaar te maken. Het IHM zorgt ervoor dat al deze gegevens via de Open Data Viewer te vinden zijn voor hergebruik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Serge Rotteveel  (serge.rotteveel@rws.nl).