Datamanagement voor het Noordzeeakkoord

Een gezonde Noordzee is voor iedereen van belang. Naast visserij, olie-, gas- en zandwinning worden nu steeds meer windmolens geplaatst om voor duurzame energie te zorgen. Dit moet wel passen binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.

Het Noordzeeakkoord (NZA) wil de uitdagingen van een veranderend gebruik oppakken. En een nieuwe balans vinden. Het NZA schetst een grote behoefte aan een integraal en systematisch onderzoeks- en monitoringsprogramma. Dat programma vormt de basis voor kennis over het functioneren van de Noordzee.

Programma Monitoring-Onderzoek-Natuurherstel-Soortbescherming (MONS)

Daarom heeft het NZA het programma Monitoring-Onderzoek-Natuurherstel-Soortbescherming (MONS) opgezet. In het MONS-programma gaan een groot aantal partijen veel data verzamelen. Daarnaast zal veel onderzoek zijn op basis van nieuw verzamelde en bestaande data.

Coördinerende rol Informatiehuis Marien

Het Informatiehuis Marien is uitgenodigd om een coördinerende rol spelen bij het ontsluiten van deze data.

Screenshot viewer voor artikel datamanagement Noordzeeakkoord


De afgelopen jaren hebben we ervaring opgebouwd. In het bundelen, regisseren en beschikbaar maken van data van het Nederlandse mariene milieu. Deze expertise zetten we nu ook in bij het MONS-programma. Om een nationaal platform op te zetten, voor het beschikbaar maken en houden van mariene data. Volgens de FAIR Data Principes.

Infrastructuur voor de MONS-data

Hiervoor zal Informatiehuis Marien een infrastructuur opzetten voor de te verzamelen en gebruiken MONS-data. Dit in overleg met de NZA-opdrachtgevers en -dataleveranciers. Inclusief afspraken over relevante standaarden, formats en ontsluiting. We verwachten ook een inspanning van dataleveranciers.

Plan van aanpak dataprotocol

Gedurende de voorbereidende fase van het MONS zullen we een plan van aanpak opstellen voor een dataprotocol. Deze gaat de ruggengraat vormen voor het datamanagementbeheer.  Onze insteek hierbij is:

  • openheid: het protocol zetten we op in samenspraak met belanghebbenden
  • hergebruik: we zijn van de circulaire economie, ook als het om datamanagementbeheer gaat. Waarom iets nieuws maken als er al data en modellen zijn? Bijkomend voordeel van hergebruik: belanghebbenden stellen zich in op het gebruik van een service of standaard.
  • lean and mean: het systeem licht en robuust houden. Met zo weinig mogelijk aanpassing van eigen datamanagement infrastructuren.
  • je krijgt er iets voor terug: praktische handvatten voor datamanagement, datakwaliteit, metadata. Ontsluiting van data en metadata ‘beyond MONS’. Ook algemeen gestructureerde toegang tot beschikbare data, publiceren van datasets. Die voldoen aan internationale Data Principes en Guidelines.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Schoute (barbara.schoute@rws.nl)  en Pim van Avesaath (pim.van.avesaath@rws.nl).