De IHM Viewer van de toekomst

Het Informatiehuis Marien werkt samen met Digishape en de stuurgroep aan een nieuwe Open Data Viewer voor Informatiehuis Marien, Water Info Extra, Noordzeeloket en Datahuis Wadden. Een kort verslag van de DigiShape klankbordgroep.

Op 22 april 2021 kwam de klankbordgroep bij elkaar om de resultaten van de eerste Designsessie te bespreken. Daarna is in twee subgroepen gesproken over:

  • prioritering van wensen voor de nieuwe viewer
  • metadata (inhoudelijke, functionele en procesmatige aspecten)

Klankbordsessie_V2

Hoe staat het nu met de ontwikkeling van de nieuwe viewer?

De groslijsten met wensen en functionele specificaties van de stuurgroep en de gebruikersgroep (DigiShape Designsessie) zijn samengevoegd, geprioriteerd en verder verfijnd naar aanleiding van de input van de klankbordgroep. Onze oude vertrouwde Delta Data Viewer heeft hierbij model gestaan voor de beschrijving van de core-elementen.

De definitieve lijst met functionele specificaties van de nieuwe viewer zal binnenkort aan de Stuurgroep worden gepresenteerd. En in een later stadium - na de zomervakantie 2021 - worden teruggekoppeld met de klankbordgroep.

We hebben inmiddels ook zicht op de geschiktheid van verschillende typen viewers voor het bedienen van onze wensen. Voor wat betreft alleen het technisch ontwerp van de viewer, zijn we al bijna zo ver dat we deze kunnen laten ontwikkelen.

Vanuit de stuur- en klankbordgroep hebben we daarnaast veel waardevolle input ontvangen. Over wensen die een meer indirecte, maar belangrijke, rol spelen rondom de presentatie van geodata. Bijvoorbeeld internationale ontsluiting van data. Of het maken van een goede beschrijving van de projecten en de data. Die willen we graag ook meenemen. Omdat ze de kwaliteit en efficiëntie van de ontsluiting van data en het (her)gebruik daarvan zullen vergroten.

We nemen deze aspecten mee in de ontwikkeling van de nieuwe Viewer. In het huidige ontwerp of als latere toevoeging. We houden jullie op de hoogte!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim van Avesaath (pim.van.avesaath@rws.nl))