10 jaar Informatiehuis Marien; hoe het ooit begon

Wie stonden er in 2012 aan de wieg van ons platform? Programmamanager Barbara Schoute blikt terug met Laura van Loon (RWS (Rijkswaterstaat)) en Roelfine Krommendijk (LNV). Zij waren onderdeel van het kernteam dat ervoor zorgde dat Informatiehuis Marien het licht kon zien.

Hoe kijken jullie terug op die tijd? ‘Dat is wel even graven’, zegt Laura. ‘Ik was die tijd zwanger van mijn zoon en hij is nu al bijna tien jaar. Het staat me bij dat niet alles even makkelijk ging. Ook al was er vanuit drie ministeries een duidelijke wens om mariene data op één plek toegankelijk te maken… het was soms best sleuren.’ Ook Roelfine geeft aan dat het zoeken was naar de beste inrichting, ‘maar het is gelukt!’.

Hoe moet het informatiehuis eruitzien?

Na een verkenning in 2011 ontstond de wens vanuit de ministeries van ELenI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), IenM (Infrastructuur en Milieu) en Defensie om een informatiehuis te starten om mariene data en gegevens samen te brengen. Een kernteam bestaande uit Laura van Loon, Roelfine Krommendijk en Lilian Bruggeman (zie onderstaande foto) ging aan de slag met deze vraag.

Routekaart IHM 2011_2015
De routekaart naar Informatiehuis Marien.

In gesprek

‘We gingen met alle partijen het gesprek aan om een beter beeld te krijgen en structuur aan te brengen in het doolhof van ideeën. Moest het een website worden met een organisatie erachter, groot of klein of alles digitaal? De gedachte van één overheid was er wel maar toch nog vooral op papier. Het ging vaak over de eigen organisatiebelangen en de waarde van de data. Partijen dachten nog veel in “je begrijpt de data niet, je kunt ze niet interpreteren dus mag je zo ook niet hebben”.’

Overtuigen, meebewegen en luisteren

‘Het was natuurlijk toch nog iets vaags’, geeft Roelfine aan. ‘Een website die er nog niet was. En organisaties wilden graag zelf eerste aanspreekpunt zijn. Het hielp om dan de grotere maatschappelijke voordelen te benoemen. Het ene ministerie had data nodig dat het andere ministerie had. Daarmee ontstond steeds meer de behoefte om de data centraal bereikbaar te maken. Het was voor het kernteam een tijd van overtuigen, meebewegen en luisteren. Om uiteindelijk een voorstel te doen met een keuze uit drie scenario’s.'

Met humor en smeerolie naar een gedeeld beeld

‘Om alle belangen op tafel te krijgen pakten we het soms anders aan. Om beweging te krijgen en het goede gesprek te voeren. Het ging er af en toe best verhit aan toe. Zo hadden we na meerdere sessies een metafoor bedacht voor drie scenario’s. We brachten deze in beeld met getekende auto’s. Dat waren de mensen niet gewend. Zij werden vooral blij van gedetailleerde, technische inhoud en hadden moeite met het ‘versimpelde beeld’. Terwijl het in onze ogen de discussie goed op gang bracht: gaan we voor een minimalistisch, gemiddeld, of uitgebreid IHM (Informatiehuis Marien)? Achteraf hebben we daar wel om moeten lachen. Ook al bleef het tot het laatst toe spannend of we iedereen meekregen.’

Met elkaar in zee voor mariene data boven water

Waar zijn jullie trots op? ‘Toen de handtekeningen onder intentieverklaring stonden was onze opdracht klaar. Hiermee plantte we het IHM zaadje. Mensen moeten zich er daarna aan willen verbinden om het echt uit te bouwen. En dan is het zo mooi en bijzonder om te zien dat het dit oplevert. Precies zoals we met de gele middenklasse auto voor ogen hadden. Een klein team en open data bij de bron. Een Informatiehuis Marien dat gaat voor mariene data boven water!’

Kernteam IHM 2012
De kwartiermakers van het IHM samen met de opdrachtgevers van het eerste uur: v.l.n.r. Hans van Leeuwe (Defensie), Cor von Meijenfeldt (ElenI), Roeland Allewijn (RWS (Rijkswaterstaat)), Laura van Loon (ELenI/RWS), Frans Kerkum (projectsecretaris), Lilian Bruggeman (RWS), Roelfine Krommendijk (ELenI)

Vervolg 10 jaar Informatiehuis Marien

In de komende nieuwsbrieven praten we verder met de bedenkers en de bouwers van het IHM. Wat is er de afgelopen 10 jaar opgebouwd, en is dit de droom die de bedenkers voor ogen hadden? Wilt u nu al meer lezen over het ontstaan van IHM? Kijk dan op de ‘over ons’ pagina.