Waar de Kaderrichtlijn Water en de Kaderrichtlijn Marien elkaar raken

Gepubliceerd 13 december 2022

Daar zorgen de Informatiehuizen Water en Marien (IHW en IHM (Informatiehuis Marien)) samen voor de verbinding. De Europese Kaderrichtlijnen voor Water en Marien (KRW en KRM) zijn nauw verbonden – er is zelfs overlap in de kustzone. Samen met onze collega's bij het IHW zorgen we dat Nederland efficiënt en uniform rapporteert over beide gebieden.

2 EU-rapportages, 2 formats, 1 databestand
De Kaderrichtlijn water (KRW) is gericht op de zoete wateren, maar de kustzone telt ook mee. In de zoute wateren liggen 9 KRW-waterlichamen waarvan de beoordeling ook van belang is voor de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Daarom nemen we KRW-gegevens op in de EU-rapportage voor de KRM. Het format waarmee we gegevens aan de EU rapporteren, verschilt voor de KRW en de KRM. Direct overnemen van KRW-gegevens in de EU-KRM-rapportage kan daarom niet.

Nieuwsbrief december 22 IHW IHM KRW
Chemie kent geen grenzen – dus is er een overlap tussen zoetwater en zoutwater in de Kaderrichtlijnen

Het IHM (Informatiehuis Marien) realiseert in samenwerking met de collega's van Informatiehuis Water (IHW) de verbinding tussen deze 2 EU-rapportages. Alle benodigde gegevens zijn bij IHW in datasystemen beschikbaar. Voor het samenstellen van het gewenste KRM-rapportagebestand zijn complexe databewerkingen noodzakelijk. Dit werk is in een aantal werksessies door IHW uitgevoerd, in afstemming met IHM. De bestanden die IHW oplevert, gebruikt IHM gebruikt om overzichten te maken, die geïntegreerd worden in de KRM-beoordeling. Deze informatie vormt de basis voor de uiteindelijke KRM-rapportage, voor het deel dat raakt aan de KRW.

De set stoffen en oordelen in het opgeleverde bestand is omvangrijk. Het gaat om een databestand met de gegevens van 126 stoffen in 9 verschillende waterlichamen. Zowel de normen, gemeten concentraties als oordelen zijn in het bestand beschikbaar. De informatie is qua inhoud volledig gelijk aan de gegevens die voor de KRW-rapportage zijn gebruikt. En, voldoet qua format aan de KRM-rapportage-eisen.

De kracht van samenwerking
Deze samenwerking maakt duidelijk wat de kracht van informatiehuizen is. Zonder goede datasystemen en mensen die hiermee kunnen werken, zijn dit soort verbindingen niet te realiseren. We zijn hard bezig met het voorbereiden van de KRM-rapportage van de milieutoestand in 2024. Met deze stap zijn we weer een stuk verder gekomen!

Neem voor meer informatie contact op met Serge Rotteveel via serge.rotteveel@rws.nl .