Ook zoutwaterdata doen we samen!

Gepubliceerd 7 september 2023

Om te zorgen dat alle zoute data boven water komen, werken Datahuis Wadden (DHW) en Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) nauw samen. We hebben de afgelopen jaren de gezamenlijke machinekamer steeds beter ingericht. Die bestaat uit de IHM Open Data Viewer en Waddenviewer. Op 1 september breidt het Datahuis Wadden uit met een nieuwe datasteward en een coördinator. Met deze nieuwe bemanning wordt onze samenwerking nog sterker.

Het IHM (Informatiehuis Marien) en DHW kennen dezelfde doelstelling: het verzorgen van virtuele toegang tot de best beschikbare informatie over zoute wateren. Dat doen we met een monitoringsagenda en ons kaarten- en dataportaal.

Waarom zoveel verschillende data- en informatiehuizen?

Ieder gebied – de Noordzee, de Waddenzee, het zoete water – heeft specifieke gebruikers. Op allerlei terreinen worden data verzameld: biologisch, chemisch, fysisch, gebruik. Daarnaast kijkt de basismonitoring van de Waddenzee ook naar de sociaaleconomische en culturele data. Op het Wad is toerisme namelijk heel belangrijk. Voor de Noordzee zijn weer andere vragen aan de orde: hoe gaan we om met de energietransitie (wind op zee) of hoe zorgen we voor internationale aansluiting? Daardoor kan de inhoud van de viewers verschillen.

We kunnen veel van elkaar leren. Bij het DHW is vanuit de provincies Tresoar aangesloten. Dit is het Provinciaal Archief voor Friesland. Daar is veel kennis beschikbaar over het ontsluiten van geschreven informatie. Dat is voor het IHM heel interessant.

Samenwerking op orde

Om onze samenwerking soepel te laten verlopen, ontwikkelen we met elkaar afgestemde processen voor het openbaar maken van data en informatie: één huis, twee voordeuren. In onderstaande plaatje zie je alle onderdelen van onze samenwerking.

Plaatje van de machinekamer van een schip, met daarin aangegeven op welke onderdelen er wordt samengewerkt.

De bemanning breidt uit

Vanaf 1 september 2023 zijn twee nieuwe gezichten in dienst bij het Datahuis Wadden: Richard de Bruin werkt als datasteward Waddenzee aan de Waddenviewer. Richard zal nauw samenwerken met onder andere Pim van Avesaath bij het IHM om te zorgen voor een goed geoliede viewer gevuld met data én metadata.

Als nieuwe coördinator voor de Basismonitoring Wadden verzorgt Sander Holthuijsen de verbinding tussen de Waddenzee-monitoring en het Datahuis Wadden. We kijken uit naar de samenwerking!

Waddenwetenschap in de kijker

Op 31 oktober 2023 houdt het Datahuis Wadden een Open Science Dag in samenwerking met Deltares, Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool. Van 13:00 - 17:00 uur wordt bij Tresoar de viewer van het Datahuis Wadden gepresenteerd. Aansluitend zijn er workshops te volgen waarin deelnemers wegwijs gemaakt worden in het zoeken en vinden van de meest uiteenlopende datasets. Na afloop is er een borrel.

Zie ook in onze agenda

Screenshot van de Wadden viewer

Meer informatie

Barbara Schoute (Barbara.Schoute@rws.nl).