Basismonitoring brengt Wadden in beeld

Gepubliceerd 4 juni 2024

Hoe gaat het met de Waddenzee? In het jaarboek Wadden in Beeld, dat op 22 mei verscheen, schetsen onderzoekers hoe de zee zich in de jaren 2022 en 2023 heeft ontwikkeld. Het boekje werd aangeboden aan Anouk Verschuur, MT-lid van de Directie Waterkwaliteit en Grote Wateren bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wadden in Beeld is een uitgave van Basismonitoring Wadden, waarin diverse organisaties samenwerken die data over de Waddenzee verzamelen. Naast de basismonitoring hebben de organisaties de laatste jaren veel projectmatig onderzoek gedaan.

Vissen en perenbomen

Verrassend zijn de eerste uitkomsten van Swimway, het grootschalige onderzoek naar de bewegingen en verspreiding van vissen. Ook het onderzoek naar perenbomen op de zeebodem leverde mooie resultaten op. De bomen zijn daar geplaatst als kunstmatige riffen en betekenen veel voor het zeeleven.

Cover van Wadden In Beeld

Zeegras en vogelgriep

Opvallend positief is de spectaculaire toename van zeegras, dat belangrijk is voor de biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit. Zorgen zijn er ook. De vogelstand heeft bijvoorbeeld veel te lijden van vogelgriep.

Beheerplan Natura 2000

Onderzoek is van groot belang voor het onderbouwen van keuzes in het beheer van de Waddenzee. Daarom komt ook de evaluatie van het Natura 2000 Beheerplan aan de orde. Naast de uitgebreide aandacht voor ontwikkelingen in de natuur zijn in het boekje cijfers over economische en maatschappelijke ontwikkelingen te vinden.

Wadden in Beeld 2022-2023, digitale versie (pdf, 5.8 MB)

Wadden in Beeld is een uitgave van het Kernteam Basismonitoring Waddenzee, waarin samenwerken: Rijkswaterstaat, het ministerie van LVVN, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, de NAM en de Waddenacademie. Het kernteam wordt inhoudelijk ondersteund door het Waddenfonds, de Beheerautoriteit Waddenzee en het ministerie van I&W.