Data verduurzamen in een Green Deal: doe je mee?

Gepubliceerd 23 februari 2024

Hoe meer we over de Noordzee weten, hoe beter – maar toch raken wetenschappelijke data nog vaak 'kwijt'. Weet jij nog data die liggen te 'verstoffen' op een pc zonder dat iemand erbij kan? Help mee om nog meer waardevolle data duurzaam beschikbaar te maken. IHM (Informatiehuis Marien) kan je helpen.

Niet alle data die vroeger op de Noordzee zijn verzameld werden duurzaam verwerkt en opgeslagen. Het gevolg is dat ze niet meer vindbaar zijn, en dus niet meer herbruikbaar voor onderzoek in de toekomst. Dat veel data in een (figuurlijke) archiefkast of op een afgeschermde server belanden, is op zichzelf een bekend en verklaarbaar fenomeen. Vaak worden data verzameld om een specifieke vraag te beantwoorden, en dan is het antwoord op de vraag eerste prioriteit en wordt datamanagement vergeten. Het gevolg is dat veel data na het project ‘kwijt’ raken, zeker als de betrokken onderzoekers en analisten met pensioen gaan.

Waarde van data behouden

Dat is zonde, want duurzaam opgeslagen data kunnen – ook jaren of zelfs decennia na dato – heel goed herbruikbaar zijn. Denk aan data van tellingen van zeevogels die samen met nieuwe cijfers een completer beeld geven van de veranderingen op de Noordzee. Hergebruik van data biedt zo een basis voor beter onderbouwde maatregelen.

Financiële verantwoording

Ook uit financieel oogpunt is dataverduurzaming logisch, want data verzamelen op de Noordzee kost veel geld. Ter verantwoording van die kosten is het zaak om de betreffende data vrij beschikbaar te maken voor meervoudig gebruik. Zo kunnen nog veel meer verduurzamingsinitiatieven ervan profiteren.

Green Deal Duurzame Data Noordzee

Om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Nederland, zouden we bij IHM (Informatiehuis Marien) graag onderzoeken of we een Green Deal voor Duurzame Data Noordzee op kunnen zetten. Green Deals zijn een bewezen verduurzamingsinstrument voor een beter milieu. Wij denken dat het ‘recyclen’ van data daar ook bij hoort. Heb jij Noordzee data die dreigen kwijt te raken of heb je een ander voorstel? Stuur een mail naar barbara.schoute@rws.nl.

Groene Dataspaces in de EU

Ook de EU is data aan het vergroenen. De Green Deal Data Space is nu gepubliceerd (zie samenvatting) met deadline voor indiening 29 mei 2024. Plannen voor het ontwikkelen van operationele data-ecosystemen voor bijvoorbeeld ‘Digital Twins’ zijn welkom. Voor meer informatie: schrijf je hier in voor het infowebinar op 6 maart 2024.