IHM zet bescherming Noordzee op de kaart

Gepubliceerd 8 maart 2024

De ontwikkeling van Noordzeebeleid is in volle gang. Nederland heeft voorstellen voor bescherming van natuurgebieden op de kaart gezet: toekomstige instandhoudingsmaatregelen (in dit geval: visserijbeperkende maatregelen) om de kwetsbare Noordzeenatuur in onze Economische Exclusieve Zone (EEZ) te beschermen. Het is een voorstel en gebieden kunnen nog veranderen. Er is veel vraag naar de achterliggende GIS-bestanden. Daarom heeft het Informatiehuis Marien besloten om deze conceptkaart alvast in de Viewer beschikbaar te maken.

IHM zet bescherming Noordzee op de kaart

Een voorstel voor beleid

Afspraken over visserij op de Noordzee worden in Europees verband gemaakt binnen het juridisch kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De Nederlandse overheid heeft samen met andere belanghebbende landen twee concept voorstellen (‘gezamenlijke aanbevelingen’) opgesteld voor beperkingen van visserijactiviteiten in enerzijds de Doggersbank, en anderzijds de Klaverbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front, de Bruine Bank, de Borkumse Stenen en de Zuidelijke Doggersbank. Deze staan nu op de kaart in onze Viewer.

  • 2022: Proposed Joint Recommendation for conservation measures necessary to comply with obligations under Union environmental legislation, draft (07-06-2022) - de blauwe velden. Zie ook de website van de Community of Practice Noordzee.
  • 2023: Joint Recommendation for Offshore Fisheries Management on the International Dogger Bank under the Common Fisheries Policy, - de groene velden in de Doggersbank.

Op de kaart worden de grenzen weergegeven van de Nederlandse voorgestelde gebieden waarin in de toekomst mogelijk instandhoudingsmaatregelen worden genomen. Ook zijn de begrenzingen van de alertzones beschikbaar. Het voorstel zoals dat nu voorligt zal leiden tot een vrijwaring van 13,7% van de Noordzee voor bodemberoerende visserij. Wanneer deze beperkingen van kracht gaan, is nog niet bekend. Deze beperkingen gelden nu dus nog niet. De visserijbeperkende maatregelen die nu al wel gelden, vind je door de andere kaartlagen open te klikken.

Alles op de kaart

Naast de gebieden van de gezamenlijke aanbevelingen wordt ook het N2000 gebied Friese Front in deze kaartlaag getoond (zwarte arcering). Dit gebied is sinds maart 2023 voor een deel van het jaar (1 juni t/m 30 november) gevrijwaard van visserij met kieuw- en warnetten. Voor de volledigheid hebben we deze visserijbeperkende maatregelen op de kaart gezet, samen met de aanbevelingen.

Wat kunt u met de kaart?

Wilt u kijken waar de voorgestelde gebieden liggen ten opzichte van windparken, scheepvaartroutes of speciale bodemdieren? Dan kunt u in de viewer meerdere kaartlagen tegelijk bekijken.

Kaart downloaden

Wilt u de kaart downloaden? Dat kan met de volgende stappen:

  • open de kaart in de Open Data Viewer
  • klik links bovenin op DOWNLOAD
  • selecteer de informatie of laag die je wilt downloaden
  • kies een format en download layer

Om misverstanden te voorkomen: het gebruik van deze kaart is op eigen verantwoording en risico. Veel plezier ermee!