Nieuwsbrief Informatiehuis Marien

nieuwsbrief-header
februari 2016

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portal van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

Digitale Kust NL

Kustverdediging Brouwersdam Bron beeldbank.rws.nl, Joop van HoudtDeltares nam eind 2015 het initiatief om met een aantal partners voor Mariene Datamanagement in gesprek te gegaan over het hergebruik van mariene data. Er zijn veel mariene projectdata. En er zijn verschillende initiatieven om mariene data beschikbaar te maken. Maar hoe kom je tot een betere herbruikbaarheid?

Lees verder!

Wegwijs in ICES-dataportalen

ICES logo. Terhi Minkkinen, Communications Officer, International Council for the Exploration of the Sea (ICES)Informatiehuis Marien heeft samen met IMARES een korte handleiding gemaakt om snel wegwijs te worden in de dataportalen van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Deze mondiale organisatie doet onderzoek en geeft advies om een duurzaam zeegebruik te ondersteunen.

Lees verder!

Onze vrouw in Europa: Sandra van der Graaf

Sandra van der GraafZe coördineert het internationale werk voor de Kaderrichtlijn Marien en is daarvoor jaarlijks een aantal keer in Brussel om in internationaal verband de strategie te bespreken. Daarnaast zorgt ze dat er mensen worden afgevaardigd naar de verschillende internationale KRM-werkgroepen. Een kennismaking met adviseur Sandra van der Graaf (38) van Rijkswaterstaat.

Lees verder!

KRM in 2016: een vooruitblik

Off-shore Penzoil K13A. Bron: beeldbank.rws.nlHet afgelopen jaar heeft Informatiehuis Marien samen met Informatiehuis Water aan het KRM-portaal gewerkt. Hierin kunnen de beheerders van de diverse KRM-meetnetten hun data invoeren. Nu dit portaal bijna "live" gaat, willen we het ook geschikt maken voor bijvoorbeeld de rapportage naar de Europese Commissie. Hoe en op welke manier dat gebeurt, hangt af van het nieuwe "Commissiebesluit".

Lees verder!

Agenda

AgendaDe agenda voor de komende maanden.

Lees verder!