Electronic Navigational Charts

De Dienst der Hydrografie geeft zeekaarten en hydrografische publicaties uit, waaronder Elektronische Navigatiekaarten (Electronic Navigational Charts - ENCs ). De kaarten tonen essentiële informatie over de vaarwegen die nodig is om zich verantwoord over de drukbevaren en volgebouwde Noordzee voort te bewegen. Dit zijn auteursrechtelijk beschermd producten en kunnen worden verkregen via het  International Centre for ENCs (IC-ENC).
In het kader van onder andere de EU strategie voor data met betrekking tot zeekaarten stelt de Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie haar ENCs (Electronic Navigational Charts) openbaar beschikbaar als WMS kaartlagen. De rationale hiervoor is uitgelegd in bijlage.

ENCs in IHM viewer
ENCs Noordzee in IHM (Informatiehuis Marien) viewer

Zeekaarten, RNCs, ENCs en ECDIS

Zeekaarten zijn ofwel papieren kaarten - Paper Charts (PC), raster kaarten - Raster Navigational Charts (RNC) of vector kaarten - Electronic Navigational Charts (ENC). Het zijn sterk gestandaardiseerde producten, geproduceerd om te voldoen aan de vereisten van de IMO SOLAS-conventie door Hydrografische diensten (HD’s) over de hele wereld. ENC's en RNC's zijn bedoeld voor navigatie in een Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). HD’s werken hiervoor samen via de IHO. Zeekaarten worden in de meeste landen niet als open data beschouwd. Toch hebben HD’s vanuit allerlei landen ondertussen besloten om de ENCs openbaar ter beschikking te stellen. De Dienst der Hydrografie is een van hen.

De Dienst der Hydrografie heeft de ENC’s van de Noordzee ( en de Cariben) laten omzetten naar een OGC-WMS service waardoor de kaartbeelden openbaar gedeeld kunnen worden. De achterliggende data kunnen niet gedownload worden.

De ENCs in de IHM viewer

IHM heeft de eer gekregen om de kaarten als eerste te mogen publiceren. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. 
Om de kaarten te kunnen interpreteren heeft IHM een legenda samengesteld,  gebaseerd op ChartNo 1. Symbols, Abbreviations and Terms  used on Paper and Electronic Navigational Charts (IHO, 2019)*. Er is een samenvatting gemaakt van de symbolen die bij de Noordzee ENC kaartlagen horen.

Let op: de in de viewer gepresenteerde kaarten zijn niet geschikt voor navigatiedoeleinden omdat ze niet wekelijks worden bijgewerkt, en mogen hiervoor dan ook niet gebruikt worden (zie de gebruiksvoorwaarden).

Gebruiksvoorwaarden ENCs Noordzee

  1. U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met de verstrekte gegevens. Uitzondering hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met de verstrekte gegevens geen substantiële inkomsten mag generen (direct of indirect).
  2. U mag de verstrekte gegevens niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  3. U dient de verstrekte gegevens te vernietigen, nadat u deze niet meer nodig heeft.
  4. De verstrekte gegevens mogen niet worden gebruikt als middel om mee te navigeren. De reden is dat de kaarten op zichzelf staan en niet zijn bijgewerkt conform de Berichten aan Zeevarenden.
  5. De Dienst der Hydrografie behoudt zich het recht voor haar Morele rechten (art. 6 bis Conventie van Bern) uit te oefenen op het gereproduceerde materiaal, waarin de verstrekte gegevens zijn verwerkt.

Verzoek

Een van de redenen om de ENCs openbaar te maken is om feedback te krijgen van gebruikers die leiden tot een kwaliteitsverbetering van de kaarten.

Ziet u iets dat niet klopt of mist? Geef dit door aan de Dienst der Hydrografie  via het contactformulier. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Korte gebruiksaanwijzing

Even wennen

Er zit een bepaalde hierarchie in de ENCs: met overzichts kaarten die overgaan naar detailkaarten bij bepaalde schalen van de kaart. Hierbij kan de symbologie verspringen. Ook worden bepaalde details pas vanaf een bepaalde schaal getoond. De schaal van de kaart wordt niet in onze viewer getoond. Dat betekent dat u als gebruiker even met de schaalvergroting zult moeten 'spelen' om hier gevoel voor te krijgen, door met het scrollwiel van de muis met de cursor in de kaart naar voren/achteren moet bewegen om hier ervaring mee op te doen.

Overzicht van informatie uit (bijna) alle kaartlagen

De volgorde van de kaartlagen in de viewer maakt het mogelijk om (bijna) alle informatie van de verschillenden kaartlagen in één kaart zichtbaar te maken door de kaartlagen van boven naar beneden aan te zetten.

* Er is ook een Nederlandse beschrijving van de Tekens, Afkortingen, Begrippen voorkomend op Zeekaarten © uitgegeven door de Dienst der Hydrografie in samenwerking met Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.