Zes jaar na de droom van minister Schulz

In 2011 beloofde minister Melanie Schultz al de overheidsdata open te maken voor 2015. Haar verwachting was dat daardoor veel gezoek en discussies niet meer nodig zouden zijn en zij voorzag een enorme efficiencywinst.

Nu is veel data al open en er komt steeds meer vraag naar meer data. Een grote bron van open waterdata is Rijkswaterstaat. Veel data zijn beschikbaar op waterinfo.rws.nl en waterkaarten zijn beschikbaar op het dataportaal. Het IHM (Informatiehuis Marien) is aangesloten en toont in de viewer Noordzee data van de ministeries en meer.

10 projecten

Het IHM stelt ook data en kaarten van mariene projecten beschikbaar. Inmiddels betreft dat 10 projecten. Alleen data die zinvol lijken voor hergebruik worden beschikbaar gemaakt. Tegenwoordig wordt toekomstig hergebruik van data meteen meegewogen en zal naar verwachting een groter deel beschikbaar komen.

10marieneprojecten

Open data viewer, zichtbaar zijn de 10 mariene projecten.

Nieuw zijn bijvoorbeeld tellingen van zeebodemdieren (Benthos) van de aanlegfase van de 2e maasvlakte (2006-2014) en LIDAR (hoogtemetingen) van de Zandmotor. Ook nieuw is dat voor het project Natuurlijk Veilig oude monitoringsdata uit de jaren 90 zijn opgediept en opnieuw ontsloten om deze te kunnen vergelijken met de huidige monitoringsresultaten.

Project Natuurlijk veilig, monitoringsresultaten Terschellingproject Natuurlijk veilig (NV), monitoringsresultaten bij Terschelling.

Achtergrondinformatie en links naar meer data zijn te vinden door op de info knop te drukken bij de betreffende laag in de viewer.

Betere kaarten

Naast uitbreiding van de datasets vinden er ook steeds verbeteringen en aanvullingen plaats in het kaartendeel van de viewer: Bij RWS (Rijkswaterstaat) wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan het verbeteren van de kaarten server.  Olivier Durand-Terrasson en Frans Spruijt leggen uit dat er een nieuwe server is met betere beveiliging (https) en ondertussen worden ook kaarten toegevoegd en geüpdatet. De kaarten zijn makkelijk te vinden via het nationaal georegister of RWS.nl. De kaarten die voor Noordzee geïnteresseerden het meest interessant zijn worden ook getoond in de IHM open data viewer. Mis je een kaart stuur dan even een berichtje naar het IHM via het contactformulier.

Officiele Kaderrichtlijn Marien monitoringsdata

In een andere viewer (de KRM viewer) zijn de officiële Bevroren Nederlandse KRM monitoringsgegevens in te zien. Wie dus wil weten welke gegevens gemonitord zijn voor de KRM kan daar kijken. De gegevens zijn ingedeeld conform de in de KRM gebruikelijke indeling in criteria zoals te zien is op onderstaand plaatje.

KRM monitoringsdata viewer - enkele KRM criteriaKRM monitoringsdata viewer, zichtbaar enkele KRM criteria.

Onderhouden

Het proces en de techniek staan. Er is niet veel onderhoud nodig maar wel een beetje. We gaan nog even door met het verder op orde brengen van afgeronde projectdata, maar de meeste aandacht gaat nu uit naar het zo snel mogelijk ontsluiten van lopende projectdata. Want verse data dromen toch het fijnst.

Een korte handleiding en tips zijn terug te vinden in het nieuwsbericht van oktober 2017:
Nieuwe IHM open dataviewer: makkelijker, sneller, meer.