Monitoringsdata voor de KRM, opvallend in 2021

Jaarlijks ontvangen wij monitoringsdata van Rijkswaterstaat, Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Food Safety Research (WFSR). Deze data zijn van belang voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Wat viel ons op in 2021?

Beter aan de bron en meer geautomatiseerd

Zowel Rijkswaterstaat als WMR hebben het beheer van de gegevens steeds beter aan de bron georganiseerd. Dit maakt geautomatiseerde uitlevering van gegevens steeds meer mogelijk. Vervolgens valideren wij de geleverde gegevens. We controleren daarbij op onder andere inwinningslocatie, aantallen, parameters, periode en standaardisatie (Aquo). Na akkoord slaan we de data op in een centrale database. Daarna ontsluiten we de mariene data via de Open Data Viewer.

Zeehond met vis, foto ontvangen van Serge Rotteveel

Monitoringsgegevens bodemdieren in bronsysteem

In 2021 hebben we vooral voortgang geboekt bij de aanlevering van monitoringsgegevens over bodemdieren. De opslag van de boxcore- en schaafgegevens in het bronsysteem AquaDesk heeft de aanlevering vereenvoudigd. Dit komt omdat er minder handmatige omzettingen nodig zijn en omdat er een volledig geautomatiseerde aanlevering aankomt. Voor de gegevens - verzameld met video en Hamon happer - rondt Rijkswaterstaat eind 2021 de opslag in AquaDesk af. Daarna bewerken wij deze gegevens, om deze te ontsluiten.

Databeheer en validatie door WMR

WMR heeft het databeheer voor de KRM goed op orde. Zij heeft de gevraagde gegevens aangeleverd volgens de afgesproken specificaties. Ook al de 2021-gegevens van de schelpdiermonitoring in de kustzone. Daarnaast voert WMR de benodigde validatie deels zelf uit. Hiervoor gebruikt zij het systeem dat wij - in samenwerking met Deltares - hebben ingericht.

Nieuwe KRM-data in 2022

Deze gegevens ontbreken in 2021 nog, als KRM-data:

  • doodsoorzaak van bruinvissen
  • verontreinigingsniveaus in de speklaag
  • monitoring van trekvissen

In 2022 maken we deze nieuw beschikbaar als KRM-data!

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Serge Rotteveel (serge.rotteveel@rws.nl).