Voortgang nieuwe Open Data Viewer

Het Informatiehuis Marien werkt aan een nieuwe Open Data Viewer. Deze ontwikkelen we in samenspraak met Waterinfo Extra, Noordzeeloket en Datahuis Wadden. We begonnen dit voorjaar met het ontwerp. Hoe gaat het met de ontwikkeling van de nieuwe viewer?

Om te beginnen hebben we feedback gevraagd en gekregen van gebruikers en belanghebbenden. Zie Resultaten designsessie Open Data Viewer Noordzee en De IHM Viewer van de toekomst. Deze fase sloten we vlak voor de zomervakantie af, met een geprioriteerde lijst van functionele specificaties. In overleg met de stuurgroep hebben we besloten Deltares te vragen de nieuwe viewer vorm te geven. Nu zijn we zover dat we een update kunnen geven.

Eerste versie in een eerste run

Een groep van kundige enthousiastelingen is in een eerste run bezig een eerste versie van de viewer te maken. In een paar dagen stond er in een testomgeving al een werkende 'Mapbox' viewer te draaien. Indrukwekkend! Het doel is om begin december een soort kladversie van de nieuwe viewer klaar te hebben.

Schermafbeelding nieuwe Open Data Viewer in testomgeving
Schermafbeelding van nieuwe Open Data Viewer in testomgeving

Meer detail in de tweede run

Aan de hand van de 'kladversie' bekijken we in welke richting we de viewer in meer detail gaan ontwikkelen. Dit doen we tijdens de tweede run. Nou ja, niet 'we'. Maar 'ze': Deltares.

Klankbordbijeenkomst en aanpak

Na de tweede run laten we weer van ons horen en lezen. Ook met een terugkoppeling in een klankbordbijeenkomst: viewer presenteren, issues bespreken. En dan gaan we misschien voor de derde run…

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met Pim van Avesaath (pim.van.avesaath@rws.nl).