10 jaar IHM; van opdracht naar toekomstdroom

Gepubliceerd 6 juli 2022

Dit jaar bestaat het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) 10 jaar. Karin Middeljans, afdelingshoofd Data en Informatiemanagement, was lange tijd betrokken als een van de Opdrachtgevers voor het informatiehuis vanuit  Rijkswaterstaat. Zij heeft inmiddels een andere functie binnen RWS (Rijkswaterstaat) en kijkt met IHM-programmamanager Barbara Schoute terug naar haar rol. Samen dromen ze over de toekomst van het IHM.

Informatiehuizen passen bij de toekomst

Karin vindt het informatiehuis essentieel om de Noordzee te kunnen benutten én beschermen.

'Het belang van de Noordzee is groot. We realiseren ons dat steeds meer, vanuit economisch oogpunt, vanuit natuur, vanuit energieopwekking. Daar kun je alleen maar goed mee omgaan als je er zoveel mogelijk van weet. Het informatiehuis is een 'feitenvastlegger' en daarmee een hulpmiddel voor veel organisaties.'

Foto van Karin

Karin had ook het Informatiehuis Water (IHW) als opdrachtgever 'onder haar hoede'. Het lijkt op elkaar maar is toch ook anders. 'IHW werkt misschien hetzelfde, maar heeft echt een andere dynamiek. Beide informatiehuizen verzamelen en ontsluiten zoveel mogelijk feiten. IHW is meer gekoppeld aan wettelijke taken en gericht op heel Nederland. Bij IHM (Informatiehuis Marien) sprake is er sprake van samenwerking met een nog bredere doelgroep – ook internationaal.'

Met het oog op de Noordzee

Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en het ministerie van Defensie (de dienst Hydrografie vanuit de Koninklijke Marine ) zijn gezamenlijk opdrachtgever van het Informatiehuis Marien. Deze opdrachtgevers organiseren tweemaal per jaar het strategische opdrachtgeversoverleg als klankbordgroep voor het IHM. Hierin werkte Karin samen met Peter van Velzen (MT lid Natuur en Water vanuit LVVN) en Marc van der Donck (Chef der Hydrografie van de Koninklijke Marine) als opdrachtgever en met vertegenwoordigers van Wageningen Marine Research en Deltares.

'Als opdrachtgevers hadden we heel verschillende achtergronden (van informatiekunde tot natuurbeleid en zeekaartenexpertise). We hebben wel een gezamenlijk doel dat onze samenwerking verbindt… 'Breng de Noordzee in kaart!', legt Karin uit. Het IHM pikte dat goed op door toe te werken naar een Digitale tweeling van de Noordzee (Digitwin Noordzee) waar data, kaarten en beleidsscenario's gecombineerd worden. Daarmee wordt het nemen van de juiste beleidsmaatregelen een stuk eenvoudiger.

IHM in de toekomst… de datahub-droom

'Hoe zal het IHM er in de toekomst uitzien? Groter of juist kleiner?', vraagt Barbara aan Karin.

'Ik zie in de toekomst een datahub voor me… een samenwerking tussen data- en informatiehuizen. Binnen Nederland, zoals bijvoorbeeld ook met het Datahuis Wadden, maar in de toekomst ook steeds meer internationaal. De informatiehuizen Marien van verschillende landen, zeg maar. Een datahub die vanuit verschillende belangen te gebruiken is. Vanuit bijvoorbeeld economie, vanuit natuur of (wind)energie', droomt Karin.

Bij deze datahub hoort wat Karin betreft ook de monitoring. 'Dat zien we bij het IHM ook. Je denkt dat je de basis qua data-ontsluiting op orde hebt en dan komt er een vraag vanuit het Noordzee Akkoord om het datamanagement te voeren voor het MONS programma (Monitoring-Onderzoek-Natuurversterking-Soortenbescherming). Dat vraagt ook om blijvend pionieren. Er is immers geen blauwdruk voor een informatiehuis. Dat maakt het ook leuk. Er worden mooie stappen gezet.'

IHM steeds meer spin in het web

Karin heeft als langstzittende opdrachtgever echt meegeholpen aan de ontwikkeling van het Informatiehuis Marien. Soms door te sturen op extra formatie of bijvoorbeeld in de samenwerking met het Datahuis Wadden. 'Je laat ons gezond achter', aldus programmamanager Barbara Schoute. 'Na 5 jaar stond er een Open Data Viewer. Die moeten we nu onderhouden én verbeteren. Er komen steeds meer programma's die onze betrokkenheid vragen, maar we zijn ook een klein team. We zullen steeds vaker moeten beslissen met welke programma's we meegaan en met welke niet. We worden steeds meer de spin in het web!'

Vervolg 10 jaar Informatiehuis Marien

In de volgende nieuwsbrieven praten we verder met de partners van het IHM maar ook met het team van het IHM van nu. Wat is er de afgelopen 10 jaar opgebouwd? Welke bijdrage heeft het IHM aan de doelen van onze partners? Lees ook de eerdere interviews met de pioniers die aan de wieg stonden van het IHM op onze jubileumpagina.