EU-rapportage over KRM Programma van Maatregelen ingediend

Het IHM (Informatiehuis Marien) heeft in samenwerking met vele collega’s het Programma van Maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) ingediend. In totaal staan er in de rapportage 105 maatregelen. Voor het indienen is gebruik gemaakt van Reportnet 3.0, het nieuwe EU-rapportagesysteem.

De KRM verplicht lidstaten een Mariene Strategie op te stellen voor het bereiken van een goede milieutoestand (GMT) in hun mariene wateren.  Om die goede toestand ook werkelijk te bereiken of te behouden, moeten zij de nodige maatregelen nemen. En hierover een Programma van Maatregelen opstellen.

In 2022 heeft Nederland het Programma van maatregelen geactualiseerd en officieel vastgesteld. Vervolgens is dit door het IHM (Informatiehuis Marien) via een voorgeschreven dataformat aan de EU gerapporteerd. Natuurlijk hebben we dat in samenwerking met vele collega’s gedaan.

mariene-strategie-deel-3-2022-2027

EU-Reportnet 3.0 maakt rapportageproces makkelijker

In totaal bevat het gerapporteerde Programma allerlei gegevens over de 105 maatregelen. Voor het indienen van de rapportage maakt het IHM gebruik van het nieuwe EU-Reportnet 3.0. Dit nieuwe systeem vereenvoudigt het rapportageproces; van het invullen, wijzigen en valideren tot het delen van gegevens. Mede door de inbreng van vele betrokken collega’s is het indienen van de rapportage prima verlopen.