Meetgegevens KRM 2019 en 2020 beschikbaar

Gepubliceerd 8 april 2022

Voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) zorgt het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) voor de ontsluiting in AQUO-format van gegevens. Het gaat om de gegevens die volgens het monitoringsprogramma van de KRM zijn ingewonnen. Denk bijvoorbeeld aan bodemdieren of de zwarte zee-eend. Alle gegevens van de meetjaren 2019 en 2020 zijn nu via de IHM-dataviewer beschikbaar.

krmactueel

Het IHM (Informatiehuis Marien) vraagt hiervoor de KRM-gegevens op bij Rijkswaterstaat, Wageningen Marine Research (WMR) en Wageningen Food Safety Research (WFSR). Wij keuren ze goed aan de hand van de specificaties in het KRM-monitoringprogramma. Dit proces verloopt steeds beter, ook doordat we de gegevens krijgen vanuit de bronsystemen. Een volgende stap is dat we de aanlevering steeds meer via automatische koppelingen willen inrichten. Hierdoor maken we het steeds sneller en makkelijker. Het IHM gaat hier samen met de bronhouders mee aan de slag.

Bodemdieren

Rijkswaterstaat organiseert de inwinning voor biologische data. Deze gegevens staan in het bronsysteem Aquadesk opgeslagen. Vanuit dit bronsysteem zijn de gegevens via verschillende exportbestanden beschikbaar. Een format voor de levering richting IHM ontbreekt nog. Dat betekent dat we de bestanden handmatig omzetten. IHM zoekt in samenwerking met Rijkswaterstaat uit hoe we deze levering verder kunnen automatiseren.

Locatiecodes in beeld

Volgens het KRM-monitoringprogramma voeren Rijkswaterstaat en WMR  een specifiek aantal bemonsteringen per gebied uit voor het in kaart brengen van bodemdieren. Bij eerdere dataleveringen controleerde het IHM of het afgesproken aantal bemonsteringen per gebied waren uitgevoerd. In de praktijk leverde dit altijd afwijkingen op. Hierdoor zoekt het IHM handmatig uit wat er niet helemaal klopte. Het IHM gaat deze gegevens voortaan per locatie goedkeuren. Dit levert direct de locaties op waarvan de aangeleverde gegevens niet voldoen aan de afgesproken eisen. In directe samenwerking met Rijkswaterstaat en WMR zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken locatiecodes. Het resultaat bespaart aan beide kanten lastig uitzoekwerk.

Nieuwe eend in de bijt

zwarte_eend

De gegevens van zwarte zee-eend tellingen in de Noordzee-kustzone zijn vanaf 2013 toegevoegd aan de KRM-gegevens. Ze zijn daarmee beschikbaar via de IHM-viewer.  Zee-eenden worden apart geteld door actief naar groepen zee-eenden te zoeken. Deze vliegtuigtellingen zijn onderdeel van de standaard Rijkswaterstaat-monitoring en onderdeel van de monitoring voor de KRM.

Voor meer informatie over de KRM-meetgegevens, kunt u contact opnemen met Alex Olivera (alex.olivera@rws.nl).